www.vstab.cz

Zárybničná Lhota - vodovod a kanalizace

V přílohách naleznete informace o přípravě a realizaci stavby a dále informace pro majitele pozemků ke zřízení přípojek.

30.11.2012

Dokončení výstavby vodovodu a kanalizace Zárybničná Lhota

Začátkem října a to v úterý 9. 10. 2012 proběhla kolaudační prohlídka díla výstavby vodovodu a kanalizace za účasti pracovníků speciálního stavebního úřadu v Táboře z odboru životního prostředí, dotčených orgánů státní správy, správců sítí a ostatních zúčastněných.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
31.05.2012

Zárybničná Lhota - Výstavba vodovodu a kanalizace se blíží ke konci

Před začátkem letní sezóny práce v Zárybničné Lhotě finišují a pomalu se blíží k závěru. Většina hlavních řadů a stok je dokončena bez povrchových úprav. Před dokončením je stoka B v Hutecké ulici. Vodovodní řad 1-3 jdoucí v souběhu se stokou B se blíží k Jihlavské ulici, pod kterou podejde protlakem na druhou stranu silnice do ulice Na Stráni. Tam bude propojen s hlavním řadem. Zhotovení protlaku pod Jihlavskou ulicí se začíná připravovat.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
10.03.2012

Zárybničná Lhota - Stavbu v únoru brzdilo počasí

Výstavba kanalizace a vodovodu v Zárybničné Lhotě pokračuje i přes zimní rozmary počasí. Sníh a hlavně mráz pozastavil stavbu na část února.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
24.01.2012

Postup prací v Zárybničné Lhotě v začátku roku 2012

Stavba vodovodu a kanalizace se přehoupla přes začátek nového roku. Letošní zimní počasí stále dovoluje pokračovat ve stavbě. Teploty nad bodem mrazu umožňují realizovat všechny činnosti bez omezení. Samozřejmě je třeba poděkovat obyvatelům Zárybničné Lhoty za trpělivost a pochopení se stavem a  povrchem komunikací, které se v tomto počasí špatně udržují.

Ing. Milan Míka

Celý článek |
21.12.2011

Postup výstavby vodovodu a kanalizace v Zárybničné Lhotě před Vánoci

Blíží se svátky vánoční a konec roku. Rádi bychom shrnuli, v jakém stavu se nyní nachází rozestavěnost akce Zárybničná Lhota - vodovod a kanalizace.

Ing. Milan Míka

Celý článek |
21.11.2011

Postup výstavby vodovodu a kanalizace v Zárybničné Lhotě k 21.11.2011

Zhotovitel využívá příznivé počasí k postupu prací dle harmonogramu stavby i přes drobné komplikace, které provází každou rozsáhlou stavební činnost.

Ing. Milan Míka

Celý článek |
29.10.2011

Postup výstavby vodovodu a kanalizace v Zárybničné Lhotě k 29.10.2011

Stavba po několika letech přípravy a čekání na dotaci z Ministerstva zemědělství oficiálně začala dnem 17. 6. 2011 předáním staveniště. 

Ing. Milan Míka

Celý článek |
28.06.2011

Vodovod a kanalizace Zárybničná Lhota - Situace stavby

V přílohách je k nahlédnutí situce stavby Vodovod a kanalizace Zárybničná Lhota. Veškeré další informace se nachází v sekce Investiční akce

Ing. Milan Míka

Situce - Zárybničná Lhota - Přiváděcí vodovodní řad a výtlak kanalizace (JPG, 411 kB) | Situce - Zárybničná Lhota - Veřejné vodovodní a kanalizační řady (JPG, 506 kB)