www.vstab.cz

Investiční akce

30.03.2014

Rekonstrukce zdroje a ČS Zavadilka

„Rekonstrukce čerpací stanice pitné vody Zavadilka" je stavbou, pro jejíž realizaci bylo potřeba vydat stavební povolení jak od Stavebního úřadu, tak od úřadu vodoprávního.

Jako první bylo vydáno stavební povolení Stavebním úřadem. Pro stavební část byla vydána Veřejnoprávní smlouva o změně stavby a provedení opravy s č. j. S-META 10287/2011/Cha a to dne 23. 2. 2011. Pro nakládání s vodami a povolení k stavbě vodního díla (technologie čerpání a úprava surové vody) bylo vydáno povolení vodoprávním úřadem v Táboře, S-Meta 38752/2011/ OŽP/Ba 5 dne 12. 1. 2012.

 

Zdeněk Zeman

Celý článek |