www.vstab.cz

Titulní stránka

26.10.2020

Zápis z Porady jednatelů 12/2020

Oldřich Zimmel

Zápis z Porady jednatelů 12-20 (PDF, 122 kB)
28.08.2020

Oznámení cen vodného a stočného v obcích sdružených ve Vodárenské společnosti Táborsko od 1.10.2020 do 31.12.2021

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. oznamuje, že ceny vodného a stočného ve městech sdružených ve Vodárenské společnosti Táborsko (Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí) se mění s účinností od 1.10.2020. Podrobné ceny jsou uvedeny v Příloze.

Důležité upozornění k cenám s DPH: Konečná cena pro spotřebitele je v souladu s legislativou vypočítána tak, že jsou jednotlivé dílčí součty počítány bez DPH. Teprve celková výsledná cena bez DPH je zatížena sazbou DPH. Z tohoto důvodu je cena s DPH v tabulce za 1m3 obou složek jak pro vodné, tak pro stočné pouze orientační, neboť je zaokrouhlena na 0,01Kč z jednotkové ceny bez DPH.

Oldřich Zimmel

Ceny V+S 1.10.2020 - 31.12.2021 (PDF, 180 kB)
01.07.2020

Zápis z 32. Valné hormady společnosti

Oldřich Zimmel

Zápis z 32. VH VST s.r.o. (PDF, 1,5 MB)
29.04.2020

Informace k investiční akci: Sezimovo Ústí, ulice Pod Vrbou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Sezimovo Ústí, Pod Vrbou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Na základě informací občanům zveřejňujeme informace k rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici Pod Vrbou v Sezimově Ústí

Oldřich Zimmel

Studie (PDF, 1,8 MB) | Informace vlastníkům nemovitostí v ulici Pod Vrbou (PDF, 151 kB) | Informace vlastníkům nemovitostí v ulici Pod Vrbou - PROJEKTANTI (PDF, 109 kB)
27.04.2020

Vyúčtování položek vodného a stočného za rok 2019

Zveřejnění úplných informací o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné v roce 2019.

Oldřich Zimmel

Vyúčtování kalkulace V+S za rok 2019 (PDF, 184 kB)
01.05.2019

AČOV – rekonstrukce kalového hospodářství II. etapa

Areálová čistírna odpadních vod (AČOV) Tábor je umístěna v lokalitě Na Mělké, u řeky Lužnice. Rekonstrukce jejího kalového hospodářství pokračuje druhou etapou nazvanou Nádrže.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
23.04.2019

Přeložka vodovodu DN 300 Planá nad Lužnicí

V Plané nad Lužnicí na Chýnovské ulici se provádí přeložka vodovodu DN300 mm. Stávající vodovodní řad je v nevyhovujícím technickém stavu a z velké části vede po soukromých pozemcích. Z těchto důvodů byla vyvolána potřeba tento vodovodní řad zrekonstruovat a přeložit do pozemků města Plané nad Lužnicí, a to převážně do komunikace. Součástí přeložky je i přepojení domovních přípojek a provedení trubního mostu přes železniční vlečku.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
17.04.2019

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Prokopa Holého Sezimovo Ústí

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (VST) spolu s Městem Sezimovo Ústí, jako investoři, rozhodli v návaznosti na předešlé rekonstrukce v Táborské ulici o společné rekonstrukci infrastruktury v ulici Prokopa Holého a Klášterní v Sezimově Ústí I. VST s.r.o. vodovod a kanalizaci, Město Sezimovo Ústí veřejné osvětlení, vozovky a chodníky.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
13.03.2019

Rekonstrukce kanalizace v ul. Na Parkánech startuje

Vodárenská společnost Táborsko plánuje zahájit 18.3 letošního roku druhou etapu Rekonstrukce kanalizace v ul. Na Parkánech, která spočívá v přepojení tří kanalizačních sběračů přicházejících z historického centra Tábora, které jsou v havarijním stavu, do jedné nové stoky kanalizace vedené v ul. Na Parkánech.

Milan Míka

Celý článek |
27.02.2019

Prodej nemovitosti - Výzva k podání nabídek

 

Budovu s číslem popisným 592, garáž na pozemku p.č.5156/5

Pozemky:

  • zastavěná plocha a nádvoří: p. č. 5156/5 - 277 m2, p. č. 5156/6 - 4 m2, p. č. 5156/7 - 6 m2
  • zahrada: p. č. 5157/9 - 82 m2, p. č. 5157/10 - 27 m2, p. č. 5157/11 - 1 m2

 

Milan Míka

Výzva k prodeji (PDF, 358 kB)
29.11.2018

Propojení vodovodů Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí Průmyslová ulice 2. etapa

Druhou etapou Propojení vodovodů Sezimovo Ústí - Planá nad Lužnicí po Průmyslové ulici bylo dokončeno propojení vodovodních sítí těchto měst.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
22.11.2018

Oprava kanalizace Planá nad Lužnicí – Ve Vilách

Z důvodu havarijního stavu kanalizace v Plané nad Lužnicí v ulici Ve Vilách a částí ulice Ústrašická bylo přistoupeno k opravě této kanalizace. Jedná se o výměnu kanalizačního porubí a šachet.  Celkem bude položeno cca 123 m polypropylenového potrubí DN 400 a cca 150 m potrubí DN 300, 7 kusů šachet o průměru 1000 mm a jedna o průměru 1200 mm. Součástí opravy je i oprava komunikace, chodníku a zpevněných ploch.

Zdeněk Zeman

Celý článek | Koordinační situace stavby - Planá Ve Vilách (PDF, 1,1 MB)
21.11.2018

Konec rekonstrukce vodovodu a kanalizace Budějovická 1.etapa se blíží

Rekonstrukce 1. etapy Budějovické ulice se pomalu blíží ke konci.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
20.11.2018

Dokončení rekonstrukce kanalizace v ulici Kpt. Jaroše

Poslední etapa rekonstrukce kanalizace v Klokotech proběhla v jarních měsících.

Po ukončení položení kanalizačního potrubí a přípojek u řadových domů na ulici Kpt. Jaroše se práce v této ulici skončila v šachtě Š12 u autobusové zastávky.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
20.11.2018

Pokračování rekonstrukce kanalizace Švermova Sezimovo Ústí II

Páteř splaškové a dešťové kanalizace u rekonstrukce kanalizace ve Švermově ulici je položena. Práce začaly napojením kanalizačního potrubí do stávající šachty v křižovatce Okružní a Švermovy ulice, pokračováním k šachtě KŠ1 a dalším. Po šachtě K32 je zbudovaná spadišťová šachta. Po celé trase se rovnou přepojují přípojky kanalizace z jednotlivých nemovitostí po pravé straně ulice směrem k ulici Budějovická. Nyní jsou na této straně připojeny všechny.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
19.11.2018

Dokončení rekonstrukce Husova ulice

Druhá část rekonstrukce ulice Husova, od křižovatky Třebízského směrem k Budějovické ulici, proběhla v měsících únor až duben.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
19.11.2018

Dokončení Rekonstrukce ul. Ke Hvězdárně Sezimovo Ústí

Ulice Ke Hvězdárně v Sezimově Ústí je hotova a předána. Kanalizace byla provedena dle projektu, jen některé přípojky se řešily dle přání obyvatel na samostatné připojení kanalizace, oproti sdruženým přípojkám.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
15.11.2018

Uzavření mostu přes Lužnici k AČOV v Táboře se chýlí k závěru

Oprava mostu přes Lužnici k areálové čistírně odpadních vod (AČOV) pokračuje a blíží se závěru. Po odstranění asfaltové vrstvy a konstrukce vozovky zhotovené ze štětovnic (Larsenů) se přistoupilo k opravě nosné konstrukce, její očistění a obnovení nátěrů, místně i k jejímu zpevnění.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
18.09.2018

Uzavření mostu přes Lužnici k AČOV v Táboře

V pondělí 3. 9. 2018 se rozběhla druhá etapa opravy mostu přes řeku Lužnici (od útulku pro psy směr Babí hora), který slouží k obsluze areálové čistírny odpadních vod (AČOV) „Na Mělké". Ta čistí odpadní vody pro Tábor, Sezimovo Ústí a Planou nad Lužnicí. První etapou bylo zpevnění konstrukce, její očistění a nátěr. Nyní je prováděna oprava konstrukce nesoucí vozovku a to výměnou za novou.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
31.08.2018

Oznámení cen vodného a stočného v obcích sdružených ve Vodárenské společnosti Táborsko od 1.10.2018 do 30.9.2019

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. oznamuje, že ceny vodného a stočného ve městech sdružených ve Vodárenské společnosti Táborsko (Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí) se mění s účinností od 1.10.2018. Podrobné ceny jsou uvedeny v Příloze.

Důležité upozornění k cenám s DPH: Konečná cena pro spotřebitele je v souladu s legislativou vypočítána tak, že jsou jednotlivé dílčí součty počítány bez DPH. Teprve celková výsledná cena bez DPH je zatížena sazbou DPH. Z tohoto důvodu je cena s DPH v tabulce za 1m3 obou složek jak pro vodné, tak pro stočné pouze orientační, neboť je zaokrouhlena na 0,01Kč z jednotkové ceny bez DPH.

Ing. Milan Míka

Ceny V+S 1.10.2018 - 30.9.2019 (PDF, 382 kB)
30.07.2018

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Budějovická ulice – I. etapa odstartovala

Tolik očekávaná rekonstrukce Budějovické ulice začala I. etapou od křižovatky s Purkyňovou po křižovatku s Bílkovou ulicí. Součástí celkové opravy Budějovické ulice je rekonstrukce vodovodu a kanalizace, položení plynovodního řadu, vybudování komunikace a chodníků a provedení sadových úprav spolu se závlahovým systémem.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
30.05.2018

Švermova ulice Sezimovo Ústí II - Rekonstrukce kanalizace - Informace před zahájením

Rekonstrukce kanalizace ve Švermově ulici znamená zrušení jednotné kanalizace a její rozdělení na kanalizaci splaškovou a dešťovou. Splašková kanalizace, do které budou napojeny stávající domovní přípojky, bude napojena na původní kanalizaci. Dešťová kanalizace bude nově vybudována včetně uličních vpustí. Součástí rekonstrukce je přeložka veřejného osvětlení, kabelu nízkého napětí a sdělovacích kabelů společnosti CETIN a NEJ.cz.

Rekonstrukci bude provádět firma DAICH spol. s r.o. jako vítěz veřejné soutěže podle projektu Ing. Víta Semráda SV-STATIKA, PROJEKCE, statická, projekční a ing. kancelář Tábor. Doba realizace díla je 6 měsíců.

 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
30.04.2018

Vyúčtování položek vodného a stočného za rok 2017

Zveřejnění úplných informací o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné v roce 2017.

Ing. Milan Míka

Vyúčtování kalkulace V+S za rok 2017 (PDF, 402 kB)
27.03.2018

Rekonstrukce u. Ke Hvězdárně Sezimovo Ústí

Rekonstrukce kanalizace, veřejného osvětlení a rozšíření místní komunikace začne po předání staveniště zhotoviteli firmě DAICH spol. s r.o. v 10. týdnu, tedy po 5.3.2018. Po vybudování zařízení staveniště, které bude umístněné v prostoru místního hřiště, se začne nejprve se zemními pracemi.

Zdeněk Zeman

Celý článek | Popis a situace stavby (, )
21.02.2018

Napsali o nás ... (Skrblík vyděsil Táboráky ...)

Týdeník Táborsko

Skrblík vyděsil Táboráky, že voda zdraží na 115 korun (PDF, 1,8 MB)
21.02.2018

Napsali o nás ... (Zase jednou o té drahé vodě v Táboře)

Jiří Heřman (iDnes - Blog)

Zase jednou o té drahé vodě v Táboře (PDF, 346 kB)
06.02.2018

Pokračování rekonstrukce vodovodu a kanalizace Údolní - Husova

První etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace Údolní - Husova se blíží do druhé poloviny. Do dnešního dne bylo položeno cca 55 m kanalizačního potrubí DN 800 mm a 49 m vodovodního potrubí PE 110 mm včetně opravy domovních přípojek. Nyní se dokončuje provizorní povrch, pokládají se obrubníky a vše se připravuje na práce na druhé části ulice od křižovatky Třebízského - Budějovická. S tím dojde i ke změně dopravního omezení. Od pátku 9. 2. se bude jezdit do Třebízského ulice z druhé strany a to z Údolní ulice. V první polovině března by měl zhotovitel zahájit druhou etapu, a to překop Budějovické ulice včetně rekonstrukce spádišťových objektů v ní umístněných.

Zdeněk Zeman

30.01.2018

Další etapa rekonstrukce kanalizace v ul. kpt. Jaroše

Sice máme kalendářně zimu, ale ta svým průběhem umožňuje pokračovat v práci na rekonstrukci. Část kanalizace, umístněné ve volném terénu se pomalu dokončuje. Šachty Š2, Š3 a Š4 byly postupně obloženy čedičovým obkladem, který odolává mechanickému opotřebení vlivem velkého proudění splaškové vody a tím se zvyšuje životnost šachet.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
02.11.2017

Husova ul. Tábor, rekonstrukce vodovodu a kanalizace zahájena

Dne 2. 10. 2017 začala rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Husově ulici v Táboře, mezi ulicemi Údolní a Budějovická. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
04.10.2017

Rekonstrukce kanalizace v městské části Klokoty, ul. kpt. Jaroše pokračuje

Od začátku rekonstrukce již uběhla nějaká doba. Za zhotoviteli je v údolí pod nemocnicí již vidět kus práce. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
předchozí | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 | další