www.vstab.cz

Táborská ulice Sezimovo Ústí - V + K

04.02.2015

Dokončení stavebních prací I. etapy Táborské ulice Sezimově Ústí I

Přes letní a podzimní měsíce se pokračovalo v obnově kanalizační a vodovodní sítě v Táborské ulici. Poslední metry kanalizace byly položeny ve 43 týdnu. Bylo to propojení potrubí a šachet Š 2 a Š1. Následovala sanace vnitřní části odlehčovací komory (OK). Po jejím provedení se uvnitř provedla betonáž koryt a osazení česlové stěny. Hlavní práce na vodovodní a kanalizační části stavby byly dokončeny 20. 11. 2014.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
01.08.2014

Táborská ulice v Sezimově Ústí pokračuje

Statická zajištění nemovitostí byla všechna dokončena.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
01.05.2014

Táborská ulice SÚ - V+K – začátek stavby

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (VST) spolu s Městem Sezimovo Ústí jako zadavatelé sdružení pro výběr zhotovitele akce „Sezimovo Ústí, Táborská ulice včetně vodovodu a kanalizace, I. etapa" vybrali v otevřeném výběrovém řízení dle projektu zhotoveného projekční kanceláří AQUA PROCON s.r.o. projektová a inženýrská společnost Brno, zhotovitele stavby, jímž se stala firma Radouňská vodohospodářská společnost, a.s., Jindřichův Hradec. Smlouva o dílo byla uzavřena 18. 12. 2013. Hodnota stavby je téměř 15 mil. Kč bez DPH.

Zdeněk Zeman

Celý článek |