www.vstab.cz

SÚ Dr. E. Beneše – kanalizace

Stoka A jednotné kanalizace v ulici Dr. E. Beneše v Sezimově Ústí je v havarijním stavu. Rekonstrukce stoky A je řešena ve dvou etapách.V rámci první etapy je řešena část klasicky výkopově a na část bude využita bezvýkopová technologie.

Rekonstrukce bude prováděna na základě dokumentace zpracované fi. AQUAPROCON s.r.o. projektová a inženýrská činnost, Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7, IČO 46964371.

Stavební povolení na toto dílo vydal Odbor životního prostředí Městského úřadu Tábor pod číslem METAB 11680/2017/OŽP/Ja dne 21. 3. 2017 a pravomocné bylo 26. 4. 2017.

02.10.2017

Kanalizace SÚ Dr. E. Beneše - Etapa 1 zahájena

Právě probíhá akce „Kanalizace SÚ Dr. E. Beneše - Etapa 1". Investor této veřejné zakázky, Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (VST), vybral ve výběrovém řízení zhotovitele pro výkopovou část stavební firmu DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor, IČO 42407559.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
 

Soubory ke stažení: