www.vstab.cz

Planá nad Lužnicí – přeložka V+K pod silnicí E55

Stavba k vybudování nové kanalizace a vodovodu slouží k vyjmutí současných sítí z kolektoru určeného k vypouštění vod z Farského rybníka.

Stavební povolení vydané Městským úřadem v Táboře, odborem životního prostředí jako speciálním stavebním úřadem pod spisovou značkou: S-META 53995/2012 OŽP/Ba 4, ze dne 2. 1.2013.

Stavbu provádí firma SYNER VHS Vysočina, a.s., 586 01 Jihlava. Staveniště bylo předáno 19. 8. 2013 a

Stavba začala 2. 9. 2013. Předpokládaný konec je listopad 2013.

V rámci stavby bude položeno pro vodovodní část  19,4m PE 110 a 47,7m PE 200. U kanalizace vznikne 36,4m PP DN500 a 20,8 PP DN400.

Je hotový protlak pod silnicí pro kanalizaci i vodovod. Na straně u MěÚ je položena část kanalizačního a vodovodního potrubí.