www.vstab.cz

Husova ul. Tábor, rekonstrukce V+K (Údolní – Husova)

Dopravně inženýrská opatření I. etapa

Investorem je Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (VST). Jako zhotovitel byla vybrána ve veřejné soutěži fi. HYDRO & KOV s.r.o. se sídlem Rybářská 801, Třeboň II, 379 01 Třeboň, IČO 27720161 a to za cenu 12 222 222 Kč bez DPH. Smlouva o dílo byla podepsána 30. 8. 2017. Dokončení I. etapy stavby nejpozději do 31. 12. 2017. I. etapa je od Údolní ulice SP4 do šachty ŠH7 na křižovatce Husova - Budějovická. Stavbu provádí jako subdodavatel fi. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice. Zpracovatele projektové dokumentace je AQUA PROCON s.r.o. projektová a inženýrská společnost Brno. Předání staveniště proběhlo dne 14. 9. 2017.

Rekonstrukce je povolena Rozhodnutím vodoprávního úřadu Tábor pod názvem „Tábor - Údolní a Husova ulice - kanalizace a vodovod" METAB 13794/2017/OŽP/Ja, vydaného dne 5. 5. 2017 s právní mocí 13. 6. 2017.

Dokumentace řeší rekonstrukci stávajících částí vodovodní a kanalizační sítě, včetně rekonstrukce odboček pro domovní přípojky. Před výstavbou navrhovaných sítí je v rámci projektu navrženo statické zajištění stávajících nemovitostí v ulici Husova.

19.11.2018

Dokončení rekonstrukce Husova ulice

Druhá část rekonstrukce ulice Husova, od křižovatky Třebízského směrem k Budějovické ulici, proběhla v měsících únor až duben.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
06.02.2018

Pokračování rekonstrukce vodovodu a kanalizace Údolní - Husova

První etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace Údolní - Husova se blíží do druhé poloviny. Do dnešního dne bylo položeno cca 55 m kanalizačního potrubí DN 800 mm a 49 m vodovodního potrubí PE 110 mm včetně opravy domovních přípojek. Nyní se dokončuje provizorní povrch, pokládají se obrubníky a vše se připravuje na práce na druhé části ulice od křižovatky Třebízského - Budějovická. S tím dojde i ke změně dopravního omezení. Od pátku 9. 2. se bude jezdit do Třebízského ulice z druhé strany a to z Údolní ulice. V první polovině března by měl zhotovitel zahájit druhou etapu, a to překop Budějovické ulice včetně rekonstrukce spádišťových objektů v ní umístněných.

Zdeněk Zeman

02.11.2017

Husova ul. Tábor, rekonstrukce vodovodu a kanalizace zahájena

Dne 2. 10. 2017 začala rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Husově ulici v Táboře, mezi ulicemi Údolní a Budějovická. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
 

Soubory ke stažení: