www.vstab.cz

Hlinice - vodovod a kanalizace

Tato projektová dokumentace ke stavebnímu povolení (dále DSP) řeší návrh soustavné jednotné kanalizace a vodovodní sítě pro obec Hlinici, která je příměstskou částí Tábora.
Splaškové odpadní vody budou svedeny na stávající ČOV Zaluží, která má současnou kapacitu 300 EO. Součástí stavby je rozšíření ČOV Zaluží na potřebnou kapacitu 650 EO.
Návrh zohledňuje předpoklady rozvoje obce Hlinice podle územně plánovací dokumentace.
Předmětem stavebního povolení budou kanalizační stoky a vodovodní řady zajištující obsluhu stávající zástavby. Tyto jsou řešeny v trasách a dimenzích nutných i pro obsluhu budoucí výhledové zástavby. Rovněž rozšíření  kapacity ČOV Zaluží je řešeno na výhledový stav 650 EO.

 

Soubory ke stažení: