www.vstab.cz

ČOV Klokoty - Úpravy technologické linky II. fáze

Stavebního povolení vydané rozhodnutím Krajského úřadu - odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví č. j. KUJCK 69569/2014/OZZL/8 dne 1. 12. 2014

Zhotovitelem je Sdružení firem Společnost SWIETELSKY - HOCHTIEF - Klokoty.

 

15.03.2016

Akce ČOV Klokoty 2. fáze zkolaudována

Po prosincovém převzetí stavby byly zhotovitelem připraveny a po té předány veškeré doklady.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
04.01.2016

Akce ČOV Klokoty - 2. fáze - dokončení

2. fáze intenzifikace ČOV Klokoty je u konce. Nový objekt - hala strojního odvodňování kalu je dokončena, nová technologie pracuje na plné obrátky. Je řízena a hlídána automatizovaným řízením provozu. Splašková i dešťová kanalizace je napojena do nových řadů a odvedena do sběrných řadů, vedoucích před areálem. Starý objekt byl rozbourán, rozebrán, stavební suť skončila na skládce a železné konstrukce ve šrotu. Povrchy vozovek byly zrekonstruovány a ostatní plochy upraveny. Stavba byla dokončena v daném termínu 16. 12. 2015. Veškeré práce v dolním i horním areálu byly provedeny v rozsahu zadání. Po doložení potřebných dokumentů zhotovitelem bude požádáno o kolaudaci.

Zdeněk Zeman

04.01.2016

Akce ČOV Klokoty - 2. fáze - dokončení

2. fáze intenzifikace ČOV Klokoty je u konce. Nový objekt - hala strojního odvodňování kalu je dokončena, nová technologie pracuje na plné obrátky. Je řízena a hlídána automatizovaným řízením provozu. Splašková i dešťová kanalizace je napojena do nových řadů a odvedena do sběrných řadů, vedoucích před areálem. Starý objekt byl rozbourán, rozebrán, stavební suť skončila na skládce a železné konstrukce ve šrotu. Povrchy vozovek byly zrekonstruovány a ostatní plochy upraveny. Stavba byla dokončena v daném termínu 16. 12. 2015. Veškeré práce v dolním i horním areálu byly provedeny v rozsahu zadání. Po doložení potřebných dokumentů zhotovitelem bude požádáno o kolaudaci.

Zdeněk Zeman

29.10.2015

Akce ČOV Klokoty 2. fáze - Montáž technologie

Dolní část areálu ČOV - akumulační nádrž síranu je smontována a je na místě. Propojení elektrické části a potrubí síranu je dokončeno. Nádrž je naplněna síranem a půjde do zkušebního provozu.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
27.07.2015

Akce ČOV Klokoty - 2. fáze v plném proudu

Předání staveniště zhotoviteli „Společnosti SWIETELSKY - HOCHTIEF - Klokoty" proběhlo 8. 6. 2015. První stavební práce začaly 15. 6. 2015 v dolním areálu přípravou, zaarmováním a po té betonáží základové desky pro akumulační nádrž síranu. Dále bylo doupřesněno vedení potrubí síranu do aktivace a vedení el. ovládání.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
28.05.2015

Akce "ČOV Tábor, Klokoty – Úpravy technologické linky – II. fáze" zahajuje

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. jako investor zakázky „ČOV Tábor, Klokoty - Úpravy technologické linky - II. fáze" vyhlásila veřejnou soutěž na výběr zhotovitele pro tuto akci. Ve výběrovém řízení dle projektu zhotoveného projekční kanceláří - EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, IČ 251 84 750 bylo vybráno sdružení zadavatelů „Společnost SWIETELSKY - HOCHTIEF - Klokoty".

Zdeněk Zeman

Celý článek |