www.vstab.cz

ČOV Klokoty - Úpravy technologické linky I. fáze

Souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací vydal Krajský úřad Životního prostředí, zemědělství a lesnictví České Budějovice, pod č. j. KUJCK/46598/2013/OZZL/4 dne 29. 8. 2013.

Zhotovitelem je Sdružení firem Swietelsky - Daich. Vedoucí účastník sdružení je fi. Swietelsky České Budějovice.

Předání staveniště proběhlo dna 29. 8. 2013 a stavba byla zahájena 29. 8. 2013

 

23.02.2014

Stavba „Tábor – ČOV Klokoty, Úpravy technologické linky I. fáze“ dokončena

Akce „Úprava technologické linky ČOV Klokoty - I. fáze je dokončena" Čistírna odpadních vod běží normálním provozem.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
10.12.2013

ČOV Klokoty – stavba pokračuje

Práce byly zahájeny vyčerpáním nádrží odplynění č. 1,2, proběhla výměna aeračních elementů v nádržích a komplexní zkoušky zařízení. Stejný postup byl aplikován pro nádrže č. 3 a 4 stavebních úprav v nádrži č. 4. Proběhla modernizace čerpací stanice vratného kalu včetně úpravy potrubí, spuštění repasovaného čerpadla Hidrostal a osazení nových průtokoměrů.

 

Zdeněk Zeman

Celý článek | Koordinační situace stavby (PDF, 616 kB)