www.vstab.cz

AČOV - rekonstrukce kalového hospodářství, I. etapa - Odvodnění

Obnova stávající technologie zpracování kalů stávající mechanicko-biologické čistírny (tzv. areálové, AČOV), zahrnující výměnu a doplnění původního strojního vybavení i stavební úpravy stávajících objektů, včetně dílčích změn jejich využití. Pro příjem dovážených kalů budou doplněny nové akumulační jímky s předčištěním na ručních česlích, měřením průtoku a čerpadlem na výtlaku do vyhnívacích nádrží. Ve stávající hale odvodňování kalu budou demontovány původní sítopásové kalolisy a rotační zahušťovače, namísto nich se osadí dva šnekové lisy. Součástí nového souboru odvodňování kalu je čerpání s předřazeným macerátorem, stanice pro přípravu a dávkování flokulantu a sestava nových šnekových dopravníků. Součástí předmětu plnění jsou i úpravy technologické a stavební elektroinstalace a úprava ASŘTP.

06.03.2017

AČOV – první část rekonstrukce kalového hospodářství dokončena

Dne 17. 2. 2017 naší společnosti jako zadavateli oznámil zhotovitel - společnost VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., České Budějovice konec prací na rekonstrukci kalového hospodářství AČOV a vyzval nás k určení termínu předacího řízení. To bylo stanoveno na 23. 2. 2017.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
27.11.2016

AČOV – další pokračování rekonstrukce kalového hospodářství

Pár týdnů a na AČOV se rekonstrukce posunula o viditelný kus dále.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
09.11.2016

AČOV - pokračování rekonstrukce kalového hospodářství

Rekonstrukce kalového hospodářství na AČOV je plném proudu. Ta začala rozebráním stropu části kolektoru, nad místem budoucích akumulačních nádrží. Po zaměření byly do původní podlahy osazeny trny, ke kterým byla napojena armatura a proběhla betonáž základů pro akumulační nádrže i horizontální objemové čerpadlo. Po uplynutí technologické přestávky zhotovitel dovezl jmenované nádrže a pomocí jeřábu je osadil na místo. Nyní bude následovat jejich propojení s technologií. Zároveň s těmito pracemi probíhá v kolektoru od vyhnívacích nádrží a pod budovou strojního zahuštění kalu, směrem k akumulačním nádržím, svařování nerezového potrubí DN 150 mm. Nyní je hotovo přibližně 140 m.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
15.08.2016

AČOV - rekonstrukce kalového hospodářství – I. etapa - odvodnění

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. jako investor akce „AČOV - rekonstrukce kalové hospodářství" vypsala veřejnou soutěž na výběr zhotovitele pro tuto rekonstrukci ve výběrovém řízení dle projektu zhotoveného projekční kanceláří EKOEKO s.r.o. České Budějovice. Jako jediné se do výběrového řízení přihlásilo sdružení firem „VHS - ČEVAK", kdy vedoucím účastníkem sdružení je společnost VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., České Budějovice.

Zdeněk Zeman

Celý článek |