www.vstab.cz

Titulní stránka

24.09.2013

Práce na stavbě "Intenzifikace technologické linky AČOV" v měsíci září

 

Výstavba „Intenzifikace technologické linky AČOV" pokračuje dle harmonogramu. Nejvíce je postup vidět na stavbě dosazovacích nádrží DN 1 a 2. Nádrž DN2 (blíže u řeky) je z velké části hotova. Kompletně dokončena je betonáž všech segmentů pláště nádrže a pracuje se na betonáži středového sloupu.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
27.08.2013

Oznámení cen vodného a stočného v obcích sdružených ve Vodárenské společnosti Táborsko od 1.10.2013 do 30.9.2014

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. oznamuje, že ceny vodného a stočného ve městech sdružených ve Vodárenské společnosti Táborsko ( Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí ) se mění s účinností od 1.10.2013. Podrobné ceny jsou uvedeny v Příloze.

Důležité upozornění k cenám s DPH: Konečná cena pro spotřebitele je v souladu s legislativou vypočítána tak, že jsou jednotlivé dílčí součty počítány bez DPH. Teprve celková výsledná cena bez DPH je zatížena sazbou DPH. Z tohoto důvodu je cena s DPH v tabulce za 1m3 obou složek jak pro vodné, tak pro stočné pouze orientační, neboť je zaokrouhlena na 0,01Kč z jednotkové ceny bez DPH.

Ing. Milan Míka

Ceny V+S 1.10.2013 - 30.9.2014 (PDF, 121 kB)
20.08.2013

Ukončení rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Křižíkově náměstí

Rekonstrukce Křižíkova náměstí jako celku ještě není u konce, ale část stavby hrazená Vodárenskou společností Táborsko s.r.o., tedy rekonstrukce vodovodu a kanalizace je dokončena a předána.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
09.08.2013

STAVBA INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV TÁBOR POKRAČUJE

 

Stavba „Intenzifikace technologické linky AČOV" je v plném proudu. Dosazovací nádrže (DN)  - dva největší stavební objekty celé intenzifikace jsou rozestavěny.  U DN 2 je vše vytěženo, byla dokončena betonáž středového válce, proveden podkladní beton dna nádrže a položena izolace. Zároveň probíhá montáž armování stěny nádrže. Dokončení betonáže dna se uskuteční v průběhu 32. týdne. Také byla dokončena pokládka gravitačního a tlakového potrubí. Prostor pro budoucí DN 1 byl celý vytěžen.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
25.06.2013

Vyúčtování položek vodného a stočného za rok 2012

Zveřejnění úplných informací o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné v roce 2012.

Ing. Milan Míka

Vyúčtování kalkulace V+S za rok 2012 (PDF, 859 kB)
24.05.2013

Postup prací V+K na Křižíkově náměstí k 24.5.2013

Část rekonstrukce Křižíkova náměstí v Táboře je za námi. Vodohospodářská část stavby v ulicích Na Parkánech a Palackého je ze strany VST je prakticky hotova. Bylo položeno nové potrubí vodovodu a kanalizace. Rekonstruovány byly k dnešnímu dni i vodovody a kanalizace v části náměstí Fr. Křižíka.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
01.05.2013

INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV TÁBOR

 

V těchto dnech bude zahájena jedna nejdůležitějších akcí v oblasti čištění odpadních vods na Táborsku a to stavba „Tábor - Intenzifikace technologické linky AČOV", která bude spolufinancována prostředky Evropské Unie v rámci Operačního programu životní prostředí. Po téměř rok a půl trvajícím výběrovém řízení na zhotovitele stavby se podařilo tuto veřejnou zakázku zdárně dokončit v souladu se zákonem a s vítězem této veřejné zakázky, „Sdružením AČOV Tábor", jehož vedoucím členem sdružení je Radouňská vodohospodářská společnost, a.s. byla dne 3.4.2013 uzavřena smlouva o dílo. Stavba za téměř 168 mil. Kč bude zahájena předáním staveniště zhotoviteli dne 2.5.2013. Dotace by měla činit více než 95 mil. Kč.

Milan Míka

Celý článek |
22.04.2013

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Křižíkově náměstí zahájena

V rámci rekonstrukce Křižíkova náměstí v Táboře, stavby prováděné v koordinaci Města Tábora, Jihočeského kraje a Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. bylo předáno staveniště firmě K-BUILDING České Budějovice (na základě výběrového řízení) 1. 3. 2013. Dle stavebního povolení pro rekonstrukci vodovodu a kanalizace vydaného Městským úřadem v Táboře - Odborem životního prostředí má být stavba dokončena do 150 dnů od předání staveniště.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
17.01.2013

Oznámení cen vodného a stočného v obcích sdružených ve Vodárenské společnosti Táborsko od 1.10.2012 do 30.9.2013

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. oznamuje, že ceny vodného a stočného ve městech sdružených ve Vodárenské společnosti Táborsko ( Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí ) se mění s účinností od 1.10.2012. Podrobné ceny jsou uvedeny v Příloze.

Článek je doplněn o změnu DPH od 1.1.2013, kdy se snížená sazba zvyšuje ze 14% na 15%.

Důležité upozornění k cenám s DPH: Konečná cena pro spotřebitele je v souladu s legislativou vypočítána tak, že jsou jednotlivé dílčí součty počítány bez DPH. Teprve celková výsledná cena bez DPH je zatížena sazbou DPH. Z tohoto důvodu je cena s DPH v tabulce za 1m3 obou složek jak pro vodné, tak pro stočné pouze orientační, neboť je zaokrouhlena na 0,01Kč z jednotkové ceny bez DPH.

Ing. Milan Míka

Ceny V+S 1.10.2012 - 30.9.2013 (PDF, 225 kB)
30.11.2012

Dokončení výstavby vodovodu a kanalizace Zárybničná Lhota

Začátkem října a to v úterý 9. 10. 2012 proběhla kolaudační prohlídka díla výstavby vodovodu a kanalizace za účasti pracovníků speciálního stavebního úřadu v Táboře z odboru životního prostředí, dotčených orgánů státní správy, správců sítí a ostatních zúčastněných.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
27.06.2012

Vyúčtování položek vodného a stočného za rok 2011

Zveřejnění úplných informací o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné v roce 2011.

Ing. Milan Míka

Vyúčtování kalkulace V+S za rok 2011 (PDF, 114 kB)
11.06.2012

Veřejné zakázky - Profil zadvatele VST

Upozorňujeme potenciální dodavatele VST s.r.o, že naše společnost zřídila oficielní profil zadavatele (https://zakazky.vstab.cz/). Pro ucházení se o zakázku VST, bude ve většině veřejných zakázek nutné být na profilu zadavatele VST registrován a pro komunikaci bude potřeba disponovat zaručeným elektronickým podpisem.

Ing. Milan Míka

Celý článek |
31.05.2012

Zárybničná Lhota - Výstavba vodovodu a kanalizace se blíží ke konci

Před začátkem letní sezóny práce v Zárybničné Lhotě finišují a pomalu se blíží k závěru. Většina hlavních řadů a stok je dokončena bez povrchových úprav. Před dokončením je stoka B v Hutecké ulici. Vodovodní řad 1-3 jdoucí v souběhu se stokou B se blíží k Jihlavské ulici, pod kterou podejde protlakem na druhou stranu silnice do ulice Na Stráni. Tam bude propojen s hlavním řadem. Zhotovení protlaku pod Jihlavskou ulicí se začíná připravovat.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
10.03.2012

Zárybničná Lhota - Stavbu v únoru brzdilo počasí

Výstavba kanalizace a vodovodu v Zárybničné Lhotě pokračuje i přes zimní rozmary počasí. Sníh a hlavně mráz pozastavil stavbu na část února.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
24.01.2012

Postup prací v Zárybničné Lhotě v začátku roku 2012

Stavba vodovodu a kanalizace se přehoupla přes začátek nového roku. Letošní zimní počasí stále dovoluje pokračovat ve stavbě. Teploty nad bodem mrazu umožňují realizovat všechny činnosti bez omezení. Samozřejmě je třeba poděkovat obyvatelům Zárybničné Lhoty za trpělivost a pochopení se stavem a  povrchem komunikací, které se v tomto počasí špatně udržují.

Ing. Milan Míka

Celý článek |
21.12.2011

Postup výstavby vodovodu a kanalizace v Zárybničné Lhotě před Vánoci

Blíží se svátky vánoční a konec roku. Rádi bychom shrnuli, v jakém stavu se nyní nachází rozestavěnost akce Zárybničná Lhota - vodovod a kanalizace.

Ing. Milan Míka

Celý článek |
21.11.2011

Postup výstavby vodovodu a kanalizace v Zárybničné Lhotě k 21.11.2011

Zhotovitel využívá příznivé počasí k postupu prací dle harmonogramu stavby i přes drobné komplikace, které provází každou rozsáhlou stavební činnost.

Ing. Milan Míka

Celý článek |
29.10.2011

Postup výstavby vodovodu a kanalizace v Zárybničné Lhotě k 29.10.2011

Stavba po několika letech přípravy a čekání na dotaci z Ministerstva zemědělství oficiálně začala dnem 17. 6. 2011 předáním staveniště. 

Ing. Milan Míka

Celý článek |
07.09.2011

Oznámení cen vodného a stočného v obcích sdružených ve Vodárenské společnosti Táborsko od 1.10.2011 do 30.9.2012

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. oznamuje, že ceny vodného a stočného ve městech sdružených ve Vodárenské společnosti Táborsko ( Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí ) se mění s účinností od 1.10.2011. Podrobné ceny jsou uvedeny v Příloze.

Ing. Milan Míka

Ceny V+S 2011 (PDF, 106 kB)
28.06.2011

Vodovod a kanalizace Zárybničná Lhota - Situace stavby

V přílohách je k nahlédnutí situce stavby Vodovod a kanalizace Zárybničná Lhota. Veškeré další informace se nachází v sekce Investiční akce

Ing. Milan Míka

Situce - Zárybničná Lhota - Přiváděcí vodovodní řad a výtlak kanalizace (JPG, 411 kB) | Situce - Zárybničná Lhota - Veřejné vodovodní a kanalizační řady (JPG, 506 kB)
26.06.2011

Vyúčtování položek vodného a stočného za rok 2010

Zveřejnění úplných informací o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné v roce 2010.

Ing. Milan Míka

Vyúčtování kalkulace V+S za rok 2010 (PDF, 136 kB)
15.05.2011

Stavba II Část 2 zahájena

Dne 28.4.2011 bylo zhotoviteli předáno staveniště na posledeních podprojektech Fondu soudržnosti.

Ing. Milan Míka

Celý článek |
28.04.2011

ZD - TDI Intenzifikace AČOV

V sekci Investiční akce je zveřejněna zadávací dokumentace na služby technického dozoru investora na stavbě "Tábor - Intenzifikace technologické linky AČOV"

16.12.2010

Oznámení cen vodného a stočného v obcích sdružených ve Vodárenské společnosti Táborsko pro rok 2011

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. oznamuje, že ceny vodného a stočného ve městech sdružených ve Vodárenské společnosti Táborsko ( Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí ) se mění s účinností od 1.1.2011. Podrobné ceny jsou uvedeny v Příloze.

Ing. Milan Míka

Ceny V+S 2011 (PDF, 82 kB)
27.06.2010

Vyúčtování položek vodného a stočného za rok 2009

Zveřejnění úplných informací o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné v roce 2009.

Ing. Milan Míka

Vyúčtování kalkulace V+S za rok 2009 (PDF, 69 kB)
15.12.2009

Oznámení cen vodného a stočného v obcích sdružených ve Vodárenské společnosti Táborsko pro rok 2010

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. oznamuje, že ceny vodného a stočného ve městech sdružených ve Vodárenské společnosti Táborsko ( Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí ) se mění s účinností od 1.1.2010. Podrobné ceny jsou uvedeny v Příloze.

Ing. Milan Míka

Ceny V+S 2010 (PDF, 91 kB)
30.06.2009

Vyúčtování položek vodného a stočného za rok 2008

Zveřejnění úplných informací o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné v roce 2008.

Ing. Milan Míka

Vyúčtování kalkulace V+S za rok 2008 (PDF, 811 kB)
13.05.2009

Koncesní řízeníData Room Index

V příloze zveřejňujeme aktuálně platný Data Room Index pro dokumenty, připravené k prohlédnutí uchazečům v koncesním řízení.

Ing. Milan Míka

Data Room Index (PDF, 22 kB)
23.12.2008

Usnesení valné hromady - Zavedení dvousložkové ceny V+S

Na 12. jednání valné hromady Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. dne 22.12.2008 bylo přijato usnesení o zavedení dvousložkové ceny vodného a stočného v aglomeraci měst Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí.

Ing. Milan Míka

Celý článek |
23.12.2008

Zavedení dvousložkové ceny V+S

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. zveřejňuje podrobnější vysvětlení změn v platbách vodného a stočného v roce 2009.

Ing. Milan Míka

Dvousložková cena V+S (PDF, 68 kB)
předchozí | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 | další