www.vstab.cz

Titulní stránka

28.05.2015

Akce "ČOV Tábor, Klokoty – Úpravy technologické linky – II. fáze" zahajuje

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. jako investor zakázky „ČOV Tábor, Klokoty - Úpravy technologické linky - II. fáze" vyhlásila veřejnou soutěž na výběr zhotovitele pro tuto akci. Ve výběrovém řízení dle projektu zhotoveného projekční kanceláří - EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, IČ 251 84 750 bylo vybráno sdružení zadavatelů „Společnost SWIETELSKY - HOCHTIEF - Klokoty".

Zdeněk Zeman

Celý článek |
30.04.2015

Vyúčtování položek vodného a stočného za rok 2014

Zveřejnění úplných informací o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné v roce 2014.

Ing. Milan Míka

Vyúčtování kalkulace V+S za rok 2014 (PDF, 312 kB)
23.04.2015

Pokračování stavebních úprav ulice Dukelských bojovníků v Táboře

Obnova vodovodních a kanalizačních řadů v ulici Dukelských bojovníků pokračuje. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
04.02.2015

Dokončení stavebních prací I. etapy Táborské ulice Sezimově Ústí I

Přes letní a podzimní měsíce se pokračovalo v obnově kanalizační a vodovodní sítě v Táborské ulici. Poslední metry kanalizace byly položeny ve 43 týdnu. Bylo to propojení potrubí a šachet Š 2 a Š1. Následovala sanace vnitřní části odlehčovací komory (OK). Po jejím provedení se uvnitř provedla betonáž koryt a osazení česlové stěny. Hlavní práce na vodovodní a kanalizační části stavby byly dokončeny 20. 11. 2014.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
18.12.2014

Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků v Táboře

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (VST) zahájila obnovu vodovodních a kanalizačních řadů v ulici Dukelských bojovníků v Táboře podle projektové dokumentace a podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejichž zpracovatelem je projekční kancelář Ing. František Stráský - Atelier SIS, České Budějovice. Jako zhotovitel byla vybrána ve výběrovém řízení z osmi uchazečů firma DAICH spol. s r.o. Tábor. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
18.12.2014

Zkušební provoz AČOV Tábor

 

Po roce a sedmi měsících jsou stavební práce na rekonstrukci AČOV u konce. Dne 20. 11. 2014 bylo předáno dílo zhotovitelem, "Sdružením AČOV Tábor" v čele s vedoucím sdružení, RVS a.s., investorovi Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. a provozovateli ČEVAK a.s., což je proti 31. 12. 2014 dle smlouvy zhruba o měsíc a deset dnů dříve. Za to patří celému týmu zhotovitele poděkování a uznání. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
18.12.2014

Zkušební provoz AČOV Tábor

 

Po roce a sedmi měsících jsou stavební práce na rekonstrukci AČOV u konce. Dne 20. 11. 2014 bylo předáno dílo zhotovitelem, "Sdružením AČOV Tábor" v čele s vedoucím sdružení, RVS a.s., investorovi Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. a provozovateli ČEVAK a.s., což je proti 31. 12. 2014 dle smlouvy zhruba o měsíc a deset dnů dříve. Za to patří celému týmu zhotovitele poděkování a uznání. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
29.09.2014

Dokončování rekonstrukce AČOV

 

Necelý měsíc nás dělí od dokončení stavebních prací rekonstrukce AČOV. Několik stavebních částí je již v předčasném užívání, nyní se blíží ukončení stavebních prací na celé akci. Do konce měsíce října budou zbylé stavební části předány investorovi.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
23.09.2014

Dokončení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Příčné ulici v Planá nad Lužnicí

V pátek 29. 8. 2014 položením poslední vrstvy živičného povrchu dokončila firma CHALIŠ spol. s r.o. rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Příčné ulici v Plané nad Lužnicí. Asfaltový povrch byl z části hrazen Městem Planá nad Lužnicí. Na část stavby prováděné na základě stavebního povolení bude požádáno investorem, Vodárenskou společností Táborsko s.r.o., o vydání kolaudačního rozhodnutí. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
29.08.2014

Oznámení cen vodného a stočného v obcích sdružených ve Vodárenské společnosti Táborsko od 1.10.2014 do 30.9.2015

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. oznamuje, že ceny vodného a stočného ve městech sdružených ve Vodárenské společnosti Táborsko (Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí) se mění s účinností od 1.10.2014. Podrobné ceny jsou uvedeny v Příloze.

Důležité upozornění k cenám s DPH: Konečná cena pro spotřebitele je v souladu s legislativou vypočítána tak, že jsou jednotlivé dílčí součty počítány bez DPH. Teprve celková výsledná cena bez DPH je zatížena sazbou DPH. Z tohoto důvodu je cena s DPH v tabulce za 1m3 obou složek jak pro vodné, tak pro stočné pouze orientační, neboť je zaokrouhlena na 0,01Kč z jednotkové ceny bez DPH.

Ing. Milan Míka

Ceny V+S 1.10.2014 - 30.9.2015 (PDF, 277 kB)
19.08.2014

Dokončení rekonstrukce kanalizace Purkyňova ulice

Rekonstrukce kanalizace v Purkyňově ulici byla úspěšně a s velkým předstihem dokončena. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
01.08.2014

Táborská ulice v Sezimově Ústí pokračuje

Statická zajištění nemovitostí byla všechna dokončena.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
31.07.2014

Druhá část AČOV v předčasném užívání

Velká část „Intenzifikace AČOV Tábor" je za námi. V předčasném užívání je jedna celá biologická linka a to č. 2. Dne 9. 7. 2014 proběhlo ústní jednání za účasti Krajského úřadu - Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, který jednání na žádost investora svolal. Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu uplatnil požadavky, ty byly splněny a dne 16. 7. 2014 vydal tento úřad souhlasné stanovisko s uvedením do předčasného užívání. To bylo vydáno Krajským úřadem 17. 7. 2014 a nyní čeká na nabytí právní moci. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
01.07.2014

Purkyňova ulice rekonstrukce kanalizace zahájena

Právě probíhá akce „Purkyňova ulice rekonstrukce kanalizace". Investor této veřejné zakázky, Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (VST), vybral ve výběrovém řízení zhotovitele stavební firmu CHALIŠ spol. s r.o., kpt. Jaroše 425, 390 03 Tábor - Klokoty. Rekonstrukce bude prováděna na základě dokumentace zpracované fi. AQUASERV s.r.o., Boženy Němcové 12/2, 370 80 České Budějovice.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
30.06.2014

Rekonstrukce kanalizace v Příčné ulici zahájena

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (VST) jako investor veřejné zakázky „Planá nad Lužnicí- Příčná - Rekonstrukce kanalizace" vybrala ve výběrovém řízení dle projektu zhotoveného projekční kanceláří - DOUŠA, Projektová a inženýrská kancelář, zhotovitele stavby firmu CHALIŠ spol. s r.o., kpt. Jaroše 425, 390 03 Tábor - Klokoty.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
02.06.2014

Biologická linka č. 2 před dokončením

 

Blíží se léto a zhotovitel akce „Intenzifikace AČOV Tábor" - Radouňská vodohospodářská společnost, a.s. finišuje s dokončovacími pracemi na biologické lince č. 2. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
01.06.2014

Napsali o nás ...

Článek v týdeníku 5+2 : Kanalizaci v Táboře obdivovali Bulhaři

Milan Míka

Kanalizaci v Táboře obdivovali Bulhaři (, )
01.05.2014

Táborská ulice SÚ - V+K – začátek stavby

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (VST) spolu s Městem Sezimovo Ústí jako zadavatelé sdružení pro výběr zhotovitele akce „Sezimovo Ústí, Táborská ulice včetně vodovodu a kanalizace, I. etapa" vybrali v otevřeném výběrovém řízení dle projektu zhotoveného projekční kanceláří AQUA PROCON s.r.o. projektová a inženýrská společnost Brno, zhotovitele stavby, jímž se stala firma Radouňská vodohospodářská společnost, a.s., Jindřichův Hradec. Smlouva o dílo byla uzavřena 18. 12. 2013. Hodnota stavby je téměř 15 mil. Kč bez DPH.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
30.04.2014

Vyúčtování položek vodného a stočného za rok 2013

Zveřejnění úplných informací o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné v roce 2013.

Ing. Milan Míka

Vyúčtování kalkulace V+S za rok 2013 (PDF, 107 kB)
15.04.2014

Část AČOV v předčasném užívání

 

Jak již bylo napsáno v minulém článku, Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, byl požádán o vydání rozhodnutí o předčasném užívání části technologické linky  AČOV Tábor. Po uskutečněném místním šetření bylo vydáno dne 1. 4. 2014, které bude pravomocné po uplynutí lhůty pro odvolání. Toho rozhodnutí se týká dosazovací nádrže, odtoku vyčištěných odpadních vod - vyústního objektu, měření odtoku, rozdělovacího objektu, části gravitačních a tlakových rozvodů a vystrojení dosazovací nádrže. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
09.04.2014

Napsali o nás ...

Článek v Týdeníku Táborsko o úpravě koryta nad vybudovanou kanalizací v Zárybničné Lhotě

Milan Míka

Týdeník Táborsko č.13 2014 (JPG, 177 kB)
30.03.2014

Rekonstrukce zdroje a ČS Zavadilka

„Rekonstrukce čerpací stanice pitné vody Zavadilka" je stavbou, pro jejíž realizaci bylo potřeba vydat stavební povolení jak od Stavebního úřadu, tak od úřadu vodoprávního.

Jako první bylo vydáno stavební povolení Stavebním úřadem. Pro stavební část byla vydána Veřejnoprávní smlouva o změně stavby a provedení opravy s č. j. S-META 10287/2011/Cha a to dne 23. 2. 2011. Pro nakládání s vodami a povolení k stavbě vodního díla (technologie čerpání a úprava surové vody) bylo vydáno povolení vodoprávním úřadem v Táboře, S-Meta 38752/2011/ OŽP/Ba 5 dne 12. 1. 2012.

 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
17.03.2014

Stavba AČOV Tábor na začátku roku 2014

 

Koncem zimních a začátkem jarních měsíců se stavba AČOV zase posunula o kus dál. Nově vyrobené šnekové čerpadlo je již osazeno jako poslední ze všech čtyř a probíhají na něm komplexní zkoušky. Po jejich dokončení a prohlídce všech dříve osazených čerpadel se již kompletně osadí jejich kryty. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
23.02.2014

Stavba „Tábor – ČOV Klokoty, Úpravy technologické linky I. fáze“ dokončena

Akce „Úprava technologické linky ČOV Klokoty - I. fáze je dokončena" Čistírna odpadních vod běží normálním provozem.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
22.01.2014

Dokončení akce Sezimovo Ústí, Okružní ulice – oprava odlehčovací stoky

Firma Swietelsky stavební s.r.o. rekonstrukci havarijní části potrubí úspěšně dokončila 31. 10. 2013. Po malé přestávce na stabilizování zeminy ve výkopu a čekání na volný termín frézy a finišeru se firma na stavbu vrátila a to 2. 12. 2013, aby položila nový asfaltový povrch vozovky.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
20.01.2014

Stavba AČOV Tábor v zimním období

 

Přes období vánočních svátků a Nového roku byly stavební práce prakticky přerušeny. Naplno veškerý stavební ruch rozběhl opět 6. ledna. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
17.12.2013

Ukončení stavby - Planá nad Lužnicí – prodloužení vodovodu do Strkovské ulice I. etapa

Stavba „Prodloužení vodovodu do Strkovské ulice je u konce. Je to vlastně ukončení první etapy propojení mezi vodovodní sítí v centru Plané nad Lužnicí s vodovodní sítí, zásobující vodou Strkov.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
10.12.2013

ČOV Klokoty – stavba pokračuje

Práce byly zahájeny vyčerpáním nádrží odplynění č. 1,2, proběhla výměna aeračních elementů v nádržích a komplexní zkoušky zařízení. Stejný postup byl aplikován pro nádrže č. 3 a 4 stavebních úprav v nádrži č. 4. Proběhla modernizace čerpací stanice vratného kalu včetně úpravy potrubí, spuštění repasovaného čerpadla Hidrostal a osazení nových průtokoměrů.

 

Zdeněk Zeman

Celý článek | Koordinační situace stavby (PDF, 616 kB)
19.11.2013

Letošní práce na AČOV vrcholí

 

Při pohledu do kalendáře zjistíme, že se kvapem blíží konec letošního roku a tím se také blíží dokončení prací na „Intenzifikaci technologické linky AČOV", které byly naplánovány na letošní rok. Největší stavební práce - dosazovací nádrže (DN) 1 a 2 jsou stavebně kompletně dokončeny. V DN2 je takřka dokončena montáž technologie a v DN 1 se také blíží její  dokončení. Ve 48. týdnu budou probíhat individuální zkoušky na obou nádržích. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
22.10.2013

POKRAČOVÁNÍ VÝSTAVBY „INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV TÁBOŘE“

 

Je podzim, zima se kvapem blíží a na stavbě „Intenzifikace technologické linky AČOV" vrcholí stavební práce, které mají být do jejího příchodu hotovy. Na dosazovací nádrži č. 2 proběhly zkoušky těsnosti a ty vyhověly požadovaným parametrům. Nyní zhotovitel osazuje nádrž technologiemi, např. nerezovými sběrnými žlaby pro odtok čisté vody. Zároveň se technologií osazuje středový sloup. Byl proveden obsyp nádrže, který probíhá za hutnění nasypané zeminy. Na dosazovací nádrži č. 1 právě probíhá zkouška vodotěsnosti.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
předchozí | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 | další