www.vstab.cz

Titulní stránka

30.06.2014

Rekonstrukce kanalizace v Příčné ulici zahájena

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (VST) jako investor veřejné zakázky „Planá nad Lužnicí- Příčná - Rekonstrukce kanalizace" vybrala ve výběrovém řízení dle projektu zhotoveného projekční kanceláří - DOUŠA, Projektová a inženýrská kancelář, zhotovitele stavby firmu CHALIŠ spol. s r.o., kpt. Jaroše 425, 390 03 Tábor - Klokoty.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
02.06.2014

Biologická linka č. 2 před dokončením

 

Blíží se léto a zhotovitel akce „Intenzifikace AČOV Tábor" - Radouňská vodohospodářská společnost, a.s. finišuje s dokončovacími pracemi na biologické lince č. 2. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
01.06.2014

Napsali o nás ...

Článek v týdeníku 5+2 : Kanalizaci v Táboře obdivovali Bulhaři

Milan Míka

Kanalizaci v Táboře obdivovali Bulhaři (, )
01.05.2014

Táborská ulice SÚ - V+K – začátek stavby

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (VST) spolu s Městem Sezimovo Ústí jako zadavatelé sdružení pro výběr zhotovitele akce „Sezimovo Ústí, Táborská ulice včetně vodovodu a kanalizace, I. etapa" vybrali v otevřeném výběrovém řízení dle projektu zhotoveného projekční kanceláří AQUA PROCON s.r.o. projektová a inženýrská společnost Brno, zhotovitele stavby, jímž se stala firma Radouňská vodohospodářská společnost, a.s., Jindřichův Hradec. Smlouva o dílo byla uzavřena 18. 12. 2013. Hodnota stavby je téměř 15 mil. Kč bez DPH.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
30.04.2014

Vyúčtování položek vodného a stočného za rok 2013

Zveřejnění úplných informací o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné v roce 2013.

Ing. Milan Míka

Vyúčtování kalkulace V+S za rok 2013 (PDF, 107 kB)
15.04.2014

Část AČOV v předčasném užívání

 

Jak již bylo napsáno v minulém článku, Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, byl požádán o vydání rozhodnutí o předčasném užívání části technologické linky  AČOV Tábor. Po uskutečněném místním šetření bylo vydáno dne 1. 4. 2014, které bude pravomocné po uplynutí lhůty pro odvolání. Toho rozhodnutí se týká dosazovací nádrže, odtoku vyčištěných odpadních vod - vyústního objektu, měření odtoku, rozdělovacího objektu, části gravitačních a tlakových rozvodů a vystrojení dosazovací nádrže. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
09.04.2014

Napsali o nás ...

Článek v Týdeníku Táborsko o úpravě koryta nad vybudovanou kanalizací v Zárybničné Lhotě

Milan Míka

Týdeník Táborsko č.13 2014 (JPG, 177 kB)
30.03.2014

Rekonstrukce zdroje a ČS Zavadilka

„Rekonstrukce čerpací stanice pitné vody Zavadilka" je stavbou, pro jejíž realizaci bylo potřeba vydat stavební povolení jak od Stavebního úřadu, tak od úřadu vodoprávního.

Jako první bylo vydáno stavební povolení Stavebním úřadem. Pro stavební část byla vydána Veřejnoprávní smlouva o změně stavby a provedení opravy s č. j. S-META 10287/2011/Cha a to dne 23. 2. 2011. Pro nakládání s vodami a povolení k stavbě vodního díla (technologie čerpání a úprava surové vody) bylo vydáno povolení vodoprávním úřadem v Táboře, S-Meta 38752/2011/ OŽP/Ba 5 dne 12. 1. 2012.

 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
17.03.2014

Stavba AČOV Tábor na začátku roku 2014

 

Koncem zimních a začátkem jarních měsíců se stavba AČOV zase posunula o kus dál. Nově vyrobené šnekové čerpadlo je již osazeno jako poslední ze všech čtyř a probíhají na něm komplexní zkoušky. Po jejich dokončení a prohlídce všech dříve osazených čerpadel se již kompletně osadí jejich kryty. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
23.02.2014

Stavba „Tábor – ČOV Klokoty, Úpravy technologické linky I. fáze“ dokončena

Akce „Úprava technologické linky ČOV Klokoty - I. fáze je dokončena" Čistírna odpadních vod běží normálním provozem.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
22.01.2014

Dokončení akce Sezimovo Ústí, Okružní ulice – oprava odlehčovací stoky

Firma Swietelsky stavební s.r.o. rekonstrukci havarijní části potrubí úspěšně dokončila 31. 10. 2013. Po malé přestávce na stabilizování zeminy ve výkopu a čekání na volný termín frézy a finišeru se firma na stavbu vrátila a to 2. 12. 2013, aby položila nový asfaltový povrch vozovky.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
20.01.2014

Stavba AČOV Tábor v zimním období

 

Přes období vánočních svátků a Nového roku byly stavební práce prakticky přerušeny. Naplno veškerý stavební ruch rozběhl opět 6. ledna. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
17.12.2013

Ukončení stavby - Planá nad Lužnicí – prodloužení vodovodu do Strkovské ulice I. etapa

Stavba „Prodloužení vodovodu do Strkovské ulice je u konce. Je to vlastně ukončení první etapy propojení mezi vodovodní sítí v centru Plané nad Lužnicí s vodovodní sítí, zásobující vodou Strkov.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
10.12.2013

ČOV Klokoty – stavba pokračuje

Práce byly zahájeny vyčerpáním nádrží odplynění č. 1,2, proběhla výměna aeračních elementů v nádržích a komplexní zkoušky zařízení. Stejný postup byl aplikován pro nádrže č. 3 a 4 stavebních úprav v nádrži č. 4. Proběhla modernizace čerpací stanice vratného kalu včetně úpravy potrubí, spuštění repasovaného čerpadla Hidrostal a osazení nových průtokoměrů.

 

Zdeněk Zeman

Celý článek | Koordinační situace stavby (PDF, 616 kB)
19.11.2013

Letošní práce na AČOV vrcholí

 

Při pohledu do kalendáře zjistíme, že se kvapem blíží konec letošního roku a tím se také blíží dokončení prací na „Intenzifikaci technologické linky AČOV", které byly naplánovány na letošní rok. Největší stavební práce - dosazovací nádrže (DN) 1 a 2 jsou stavebně kompletně dokončeny. V DN2 je takřka dokončena montáž technologie a v DN 1 se také blíží její  dokončení. Ve 48. týdnu budou probíhat individuální zkoušky na obou nádržích. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
22.10.2013

POKRAČOVÁNÍ VÝSTAVBY „INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV TÁBOŘE“

 

Je podzim, zima se kvapem blíží a na stavbě „Intenzifikace technologické linky AČOV" vrcholí stavební práce, které mají být do jejího příchodu hotovy. Na dosazovací nádrži č. 2 proběhly zkoušky těsnosti a ty vyhověly požadovaným parametrům. Nyní zhotovitel osazuje nádrž technologiemi, např. nerezovými sběrnými žlaby pro odtok čisté vody. Zároveň se technologií osazuje středový sloup. Byl proveden obsyp nádrže, který probíhá za hutnění nasypané zeminy. Na dosazovací nádrži č. 1 právě probíhá zkouška vodotěsnosti.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
24.09.2013

Práce na stavbě "Intenzifikace technologické linky AČOV" v měsíci září

 

Výstavba „Intenzifikace technologické linky AČOV" pokračuje dle harmonogramu. Nejvíce je postup vidět na stavbě dosazovacích nádrží DN 1 a 2. Nádrž DN2 (blíže u řeky) je z velké části hotova. Kompletně dokončena je betonáž všech segmentů pláště nádrže a pracuje se na betonáži středového sloupu.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
27.08.2013

Oznámení cen vodného a stočného v obcích sdružených ve Vodárenské společnosti Táborsko od 1.10.2013 do 30.9.2014

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. oznamuje, že ceny vodného a stočného ve městech sdružených ve Vodárenské společnosti Táborsko ( Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí ) se mění s účinností od 1.10.2013. Podrobné ceny jsou uvedeny v Příloze.

Důležité upozornění k cenám s DPH: Konečná cena pro spotřebitele je v souladu s legislativou vypočítána tak, že jsou jednotlivé dílčí součty počítány bez DPH. Teprve celková výsledná cena bez DPH je zatížena sazbou DPH. Z tohoto důvodu je cena s DPH v tabulce za 1m3 obou složek jak pro vodné, tak pro stočné pouze orientační, neboť je zaokrouhlena na 0,01Kč z jednotkové ceny bez DPH.

Ing. Milan Míka

Ceny V+S 1.10.2013 - 30.9.2014 (PDF, 121 kB)
20.08.2013

Ukončení rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Křižíkově náměstí

Rekonstrukce Křižíkova náměstí jako celku ještě není u konce, ale část stavby hrazená Vodárenskou společností Táborsko s.r.o., tedy rekonstrukce vodovodu a kanalizace je dokončena a předána.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
09.08.2013

STAVBA INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV TÁBOR POKRAČUJE

 

Stavba „Intenzifikace technologické linky AČOV" je v plném proudu. Dosazovací nádrže (DN)  - dva největší stavební objekty celé intenzifikace jsou rozestavěny.  U DN 2 je vše vytěženo, byla dokončena betonáž středového válce, proveden podkladní beton dna nádrže a položena izolace. Zároveň probíhá montáž armování stěny nádrže. Dokončení betonáže dna se uskuteční v průběhu 32. týdne. Také byla dokončena pokládka gravitačního a tlakového potrubí. Prostor pro budoucí DN 1 byl celý vytěžen.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
25.06.2013

Vyúčtování položek vodného a stočného za rok 2012

Zveřejnění úplných informací o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné v roce 2012.

Ing. Milan Míka

Vyúčtování kalkulace V+S za rok 2012 (PDF, 859 kB)
24.05.2013

Postup prací V+K na Křižíkově náměstí k 24.5.2013

Část rekonstrukce Křižíkova náměstí v Táboře je za námi. Vodohospodářská část stavby v ulicích Na Parkánech a Palackého je ze strany VST je prakticky hotova. Bylo položeno nové potrubí vodovodu a kanalizace. Rekonstruovány byly k dnešnímu dni i vodovody a kanalizace v části náměstí Fr. Křižíka.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
01.05.2013

INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV TÁBOR

 

V těchto dnech bude zahájena jedna nejdůležitějších akcí v oblasti čištění odpadních vods na Táborsku a to stavba „Tábor - Intenzifikace technologické linky AČOV", která bude spolufinancována prostředky Evropské Unie v rámci Operačního programu životní prostředí. Po téměř rok a půl trvajícím výběrovém řízení na zhotovitele stavby se podařilo tuto veřejnou zakázku zdárně dokončit v souladu se zákonem a s vítězem této veřejné zakázky, „Sdružením AČOV Tábor", jehož vedoucím členem sdružení je Radouňská vodohospodářská společnost, a.s. byla dne 3.4.2013 uzavřena smlouva o dílo. Stavba za téměř 168 mil. Kč bude zahájena předáním staveniště zhotoviteli dne 2.5.2013. Dotace by měla činit více než 95 mil. Kč.

Milan Míka

Celý článek |
22.04.2013

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Křižíkově náměstí zahájena

V rámci rekonstrukce Křižíkova náměstí v Táboře, stavby prováděné v koordinaci Města Tábora, Jihočeského kraje a Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. bylo předáno staveniště firmě K-BUILDING České Budějovice (na základě výběrového řízení) 1. 3. 2013. Dle stavebního povolení pro rekonstrukci vodovodu a kanalizace vydaného Městským úřadem v Táboře - Odborem životního prostředí má být stavba dokončena do 150 dnů od předání staveniště.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
17.01.2013

Oznámení cen vodného a stočného v obcích sdružených ve Vodárenské společnosti Táborsko od 1.10.2012 do 30.9.2013

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. oznamuje, že ceny vodného a stočného ve městech sdružených ve Vodárenské společnosti Táborsko ( Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí ) se mění s účinností od 1.10.2012. Podrobné ceny jsou uvedeny v Příloze.

Článek je doplněn o změnu DPH od 1.1.2013, kdy se snížená sazba zvyšuje ze 14% na 15%.

Důležité upozornění k cenám s DPH: Konečná cena pro spotřebitele je v souladu s legislativou vypočítána tak, že jsou jednotlivé dílčí součty počítány bez DPH. Teprve celková výsledná cena bez DPH je zatížena sazbou DPH. Z tohoto důvodu je cena s DPH v tabulce za 1m3 obou složek jak pro vodné, tak pro stočné pouze orientační, neboť je zaokrouhlena na 0,01Kč z jednotkové ceny bez DPH.

Ing. Milan Míka

Ceny V+S 1.10.2012 - 30.9.2013 (PDF, 225 kB)
30.11.2012

Dokončení výstavby vodovodu a kanalizace Zárybničná Lhota

Začátkem října a to v úterý 9. 10. 2012 proběhla kolaudační prohlídka díla výstavby vodovodu a kanalizace za účasti pracovníků speciálního stavebního úřadu v Táboře z odboru životního prostředí, dotčených orgánů státní správy, správců sítí a ostatních zúčastněných.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
27.06.2012

Vyúčtování položek vodného a stočného za rok 2011

Zveřejnění úplných informací o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné v roce 2011.

Ing. Milan Míka

Vyúčtování kalkulace V+S za rok 2011 (PDF, 114 kB)
11.06.2012

Veřejné zakázky - Profil zadvatele VST

Upozorňujeme potenciální dodavatele VST s.r.o, že naše společnost zřídila oficielní profil zadavatele (https://zakazky.vstab.cz/). Pro ucházení se o zakázku VST, bude ve většině veřejných zakázek nutné být na profilu zadavatele VST registrován a pro komunikaci bude potřeba disponovat zaručeným elektronickým podpisem.

Ing. Milan Míka

Celý článek |
31.05.2012

Zárybničná Lhota - Výstavba vodovodu a kanalizace se blíží ke konci

Před začátkem letní sezóny práce v Zárybničné Lhotě finišují a pomalu se blíží k závěru. Většina hlavních řadů a stok je dokončena bez povrchových úprav. Před dokončením je stoka B v Hutecké ulici. Vodovodní řad 1-3 jdoucí v souběhu se stokou B se blíží k Jihlavské ulici, pod kterou podejde protlakem na druhou stranu silnice do ulice Na Stráni. Tam bude propojen s hlavním řadem. Zhotovení protlaku pod Jihlavskou ulicí se začíná připravovat.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
10.03.2012

Zárybničná Lhota - Stavbu v únoru brzdilo počasí

Výstavba kanalizace a vodovodu v Zárybničné Lhotě pokračuje i přes zimní rozmary počasí. Sníh a hlavně mráz pozastavil stavbu na část února.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
předchozí | 1 , 2 , 3 , 4 | další