www.vstab.cz

Titulní stránka

16.03.2016

Ukončení akce „Intenzifikace AČOV Tábor“

 

Skončil zkušební provoz. Ten měl ukázat, jak se podařilo dodržet dané hodnoty čistění ve všech obdobích roku. Výsledky prokázaly úspěšné splnění všech požadavků daných vodoprávním povolením.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
15.03.2016

Akce ČOV Klokoty 2. fáze zkolaudována

Po prosincovém převzetí stavby byly zhotovitelem připraveny a po té předány veškeré doklady.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
04.01.2016

Akce ČOV Klokoty - 2. fáze - dokončení

2. fáze intenzifikace ČOV Klokoty je u konce. Nový objekt - hala strojního odvodňování kalu je dokončena, nová technologie pracuje na plné obrátky. Je řízena a hlídána automatizovaným řízením provozu. Splašková i dešťová kanalizace je napojena do nových řadů a odvedena do sběrných řadů, vedoucích před areálem. Starý objekt byl rozbourán, rozebrán, stavební suť skončila na skládce a železné konstrukce ve šrotu. Povrchy vozovek byly zrekonstruovány a ostatní plochy upraveny. Stavba byla dokončena v daném termínu 16. 12. 2015. Veškeré práce v dolním i horním areálu byly provedeny v rozsahu zadání. Po doložení potřebných dokumentů zhotovitelem bude požádáno o kolaudaci.

Zdeněk Zeman

04.01.2016

Akce ČOV Klokoty - 2. fáze - dokončení

2. fáze intenzifikace ČOV Klokoty je u konce. Nový objekt - hala strojního odvodňování kalu je dokončena, nová technologie pracuje na plné obrátky. Je řízena a hlídána automatizovaným řízením provozu. Splašková i dešťová kanalizace je napojena do nových řadů a odvedena do sběrných řadů, vedoucích před areálem. Starý objekt byl rozbourán, rozebrán, stavební suť skončila na skládce a železné konstrukce ve šrotu. Povrchy vozovek byly zrekonstruovány a ostatní plochy upraveny. Stavba byla dokončena v daném termínu 16. 12. 2015. Veškeré práce v dolním i horním areálu byly provedeny v rozsahu zadání. Po doložení potřebných dokumentů zhotovitelem bude požádáno o kolaudaci.

Zdeněk Zeman

04.01.2016

Táborská ulice SÚ - V+K – II. etapa pokračuje

Druhá etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace se blíží finále, z důvodu klimatických podmínek však bude dokončena na jaře 2016. Stavba je nyní přerušena - nastala „zimní přestávka".

Zdeněk Zeman

Celý článek |
16.11.2015

Táborská ulice SÚ - V+K – II. etapa pokračuje

Druhá etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace pokračuje.

V části Táborské ulice směrem k řece Lužnici jsou hotovy přípravy pod asfaltovou vrstvu vozovky a chodníky. V Táborské ulici ve směru ke Kánišově ulici je hotova kanalizační stoka DN 800 včetně kanalizačních přípojek spolu se spojovací šachtou do ulice Prokopa Holého, která je současně spádišťová a potrubí zde přechází na DN 300. V této části ulice je již hotov i nový vodovodní řad včetně přípojek do domů. Nyní se pracuje na podkladové vrstvě pod konečný povrch.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
29.10.2015

Akce ČOV Klokoty 2. fáze - Montáž technologie

Dolní část areálu ČOV - akumulační nádrž síranu je smontována a je na místě. Propojení elektrické části a potrubí síranu je dokončeno. Nádrž je naplněna síranem a půjde do zkušebního provozu.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
23.10.2015

Na Táborsku a Netolicku teče zakalená voda. Došlo k poruše

Týdeník Táborsko

Na Táborsku a Netolicku teče zakalená voda. (, )
23.10.2015

Tisková zpráva JVS - Havárie na vodárenské soustavě

Na Táborsku a také v okolí Netolic na Prachaticku se v minulých dnech objevila zakalená voda. V případě Táborska je zakalení způsobeno vyšším obsahem železa, ke kterému došlo havárií na kuželového uzávěru na nátoku do VDJ Sv.Anna . Konkrétně zakalenou vodu znamenali obyvatelé Tábora, Sezimova Ústí, Plané nad Lužnicí, části Soběslavi, Košic a Doubí. Objevit se však může i na jiných místech.

 

Milan Míka

Celý článek |
11.10.2015

Článek (Táborský deník) - Archeologický nález

Staré Ústí vydalo další poklad. Keramiku z 15. století
Zdroj: http://taborsky.denik.cz/zpravy_region/stare-usti-vydalo-dalsi-poklad-keramiku-z-15-stoleti-20151009.html

Zdeněk Zeman

Staré Ústí vydalo další poklad. Keramiku z 15. století (, )
11.10.2015

Táborští hasiči zabraňovali vytékání splaškové vody v Sezimově Ústí

Článek v Týdeníku Táborsko o součinnosti provozovatele (ČEVAK) s Hasiči

Týdeník Táborsko

Táborští hasiči zabraňovali vytékání splaškové vody v Sezimově Ústí (, )
30.09.2015

V Bezručově ulici v Táboře se našla letecká puma z druhé světové války

O nevšedním nálezu na stavbě rekonstrukce ulice Dukelských bojovníků referuje denní tisk.

Milan Míka

V Bezručově ulici v Táboře se našla letecká puma z druhé světové války (, )
29.09.2015

Dokončení rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Dukelských bojovníků Tábor

Rekonstrukce vodovodních a kanalizačních řadů v ulici Dukelských bojovníků je u konce. Nyní zhotovitel stavby, firma Daich spol. s r.o. pracuje na dokončování povrchů vozovek a chodníků, které jsou součástí smlouvy s Městem Tábor.

Veškeré kanalizační sběrače a vodovodní řady v ulici Dukelských bojovníků jsou hotovy.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
18.09.2015

Táborská ulice SÚ V+ K – II.etapa zahájena

Pro druhou etapu rekonstrukce vodovodu a kanalizace dle projektu projekční kanceláře AQUA PROCON s.r.o., vybral investor Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (VST) spolu s Městem Sezimovo Ústí ve veřejné zakázce zhotovitele, firmu COLAS CZ a.s. Smlouva na toto dílo byla podepsána 25. 6. 2015. Celková cena stavby je 17.733.500,- Kč bez DPH.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
31.08.2015

Oznámení cen vodného a stočného v obcích sdružených ve Vodárenské společnosti Táborsko od 1.10.2015 do 30.9.2016

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. oznamuje, že ceny vodného a stočného ve městech sdružených ve Vodárenské společnosti Táborsko (Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí) se mění s účinností od 1.10.2015. Podrobné ceny jsou uvedeny v Příloze.

Důležité upozornění k cenám s DPH: Konečná cena pro spotřebitele je v souladu s legislativou vypočítána tak, že jsou jednotlivé dílčí součty počítány bez DPH. Teprve celková výsledná cena bez DPH je zatížena sazbou DPH. Z tohoto důvodu je cena s DPH v tabulce za 1m3 obou složek jak pro vodné, tak pro stočné pouze orientační, neboť je zaokrouhlena na 0,01Kč z jednotkové ceny bez DPH.

Ing. Milan Míka

Ceny V+S 1.10.2015 - 30.9.2016 (PDF, 276 kB)
27.07.2015

Akce ČOV Klokoty - 2. fáze v plném proudu

Předání staveniště zhotoviteli „Společnosti SWIETELSKY - HOCHTIEF - Klokoty" proběhlo 8. 6. 2015. První stavební práce začaly 15. 6. 2015 v dolním areálu přípravou, zaarmováním a po té betonáží základové desky pro akumulační nádrž síranu. Dále bylo doupřesněno vedení potrubí síranu do aktivace a vedení el. ovládání.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
28.05.2015

Akce "ČOV Tábor, Klokoty – Úpravy technologické linky – II. fáze" zahajuje

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. jako investor zakázky „ČOV Tábor, Klokoty - Úpravy technologické linky - II. fáze" vyhlásila veřejnou soutěž na výběr zhotovitele pro tuto akci. Ve výběrovém řízení dle projektu zhotoveného projekční kanceláří - EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, IČ 251 84 750 bylo vybráno sdružení zadavatelů „Společnost SWIETELSKY - HOCHTIEF - Klokoty".

Zdeněk Zeman

Celý článek |
30.04.2015

Vyúčtování položek vodného a stočného za rok 2014

Zveřejnění úplných informací o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné v roce 2014.

Ing. Milan Míka

Vyúčtování kalkulace V+S za rok 2014 (PDF, 312 kB)
23.04.2015

Pokračování stavebních úprav ulice Dukelských bojovníků v Táboře

Obnova vodovodních a kanalizačních řadů v ulici Dukelských bojovníků pokračuje. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
04.02.2015

Dokončení stavebních prací I. etapy Táborské ulice Sezimově Ústí I

Přes letní a podzimní měsíce se pokračovalo v obnově kanalizační a vodovodní sítě v Táborské ulici. Poslední metry kanalizace byly položeny ve 43 týdnu. Bylo to propojení potrubí a šachet Š 2 a Š1. Následovala sanace vnitřní části odlehčovací komory (OK). Po jejím provedení se uvnitř provedla betonáž koryt a osazení česlové stěny. Hlavní práce na vodovodní a kanalizační části stavby byly dokončeny 20. 11. 2014.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
18.12.2014

Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků v Táboře

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (VST) zahájila obnovu vodovodních a kanalizačních řadů v ulici Dukelských bojovníků v Táboře podle projektové dokumentace a podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejichž zpracovatelem je projekční kancelář Ing. František Stráský - Atelier SIS, České Budějovice. Jako zhotovitel byla vybrána ve výběrovém řízení z osmi uchazečů firma DAICH spol. s r.o. Tábor. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
18.12.2014

Zkušební provoz AČOV Tábor

 

Po roce a sedmi měsících jsou stavební práce na rekonstrukci AČOV u konce. Dne 20. 11. 2014 bylo předáno dílo zhotovitelem, "Sdružením AČOV Tábor" v čele s vedoucím sdružení, RVS a.s., investorovi Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. a provozovateli ČEVAK a.s., což je proti 31. 12. 2014 dle smlouvy zhruba o měsíc a deset dnů dříve. Za to patří celému týmu zhotovitele poděkování a uznání. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
18.12.2014

Zkušební provoz AČOV Tábor

 

Po roce a sedmi měsících jsou stavební práce na rekonstrukci AČOV u konce. Dne 20. 11. 2014 bylo předáno dílo zhotovitelem, "Sdružením AČOV Tábor" v čele s vedoucím sdružení, RVS a.s., investorovi Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. a provozovateli ČEVAK a.s., což je proti 31. 12. 2014 dle smlouvy zhruba o měsíc a deset dnů dříve. Za to patří celému týmu zhotovitele poděkování a uznání. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
29.09.2014

Dokončování rekonstrukce AČOV

 

Necelý měsíc nás dělí od dokončení stavebních prací rekonstrukce AČOV. Několik stavebních částí je již v předčasném užívání, nyní se blíží ukončení stavebních prací na celé akci. Do konce měsíce října budou zbylé stavební části předány investorovi.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
23.09.2014

Dokončení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Příčné ulici v Planá nad Lužnicí

V pátek 29. 8. 2014 položením poslední vrstvy živičného povrchu dokončila firma CHALIŠ spol. s r.o. rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Příčné ulici v Plané nad Lužnicí. Asfaltový povrch byl z části hrazen Městem Planá nad Lužnicí. Na část stavby prováděné na základě stavebního povolení bude požádáno investorem, Vodárenskou společností Táborsko s.r.o., o vydání kolaudačního rozhodnutí. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
29.08.2014

Oznámení cen vodného a stočného v obcích sdružených ve Vodárenské společnosti Táborsko od 1.10.2014 do 30.9.2015

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. oznamuje, že ceny vodného a stočného ve městech sdružených ve Vodárenské společnosti Táborsko (Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí) se mění s účinností od 1.10.2014. Podrobné ceny jsou uvedeny v Příloze.

Důležité upozornění k cenám s DPH: Konečná cena pro spotřebitele je v souladu s legislativou vypočítána tak, že jsou jednotlivé dílčí součty počítány bez DPH. Teprve celková výsledná cena bez DPH je zatížena sazbou DPH. Z tohoto důvodu je cena s DPH v tabulce za 1m3 obou složek jak pro vodné, tak pro stočné pouze orientační, neboť je zaokrouhlena na 0,01Kč z jednotkové ceny bez DPH.

Ing. Milan Míka

Ceny V+S 1.10.2014 - 30.9.2015 (PDF, 277 kB)
19.08.2014

Dokončení rekonstrukce kanalizace Purkyňova ulice

Rekonstrukce kanalizace v Purkyňově ulici byla úspěšně a s velkým předstihem dokončena. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
01.08.2014

Táborská ulice v Sezimově Ústí pokračuje

Statická zajištění nemovitostí byla všechna dokončena.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
31.07.2014

Druhá část AČOV v předčasném užívání

Velká část „Intenzifikace AČOV Tábor" je za námi. V předčasném užívání je jedna celá biologická linka a to č. 2. Dne 9. 7. 2014 proběhlo ústní jednání za účasti Krajského úřadu - Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, který jednání na žádost investora svolal. Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu uplatnil požadavky, ty byly splněny a dne 16. 7. 2014 vydal tento úřad souhlasné stanovisko s uvedením do předčasného užívání. To bylo vydáno Krajským úřadem 17. 7. 2014 a nyní čeká na nabytí právní moci. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
01.07.2014

Purkyňova ulice rekonstrukce kanalizace zahájena

Právě probíhá akce „Purkyňova ulice rekonstrukce kanalizace". Investor této veřejné zakázky, Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (VST), vybral ve výběrovém řízení zhotovitele stavební firmu CHALIŠ spol. s r.o., kpt. Jaroše 425, 390 03 Tábor - Klokoty. Rekonstrukce bude prováděna na základě dokumentace zpracované fi. AQUASERV s.r.o., Boženy Němcové 12/2, 370 80 České Budějovice.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
předchozí | 1 , 2 , 3 , 4 | další