www.vstab.cz

Titulní stránka

02.10.2017

Kanalizace SÚ Dr. E. Beneše - Etapa 1 zahájena

Právě probíhá akce „Kanalizace SÚ Dr. E. Beneše - Etapa 1". Investor této veřejné zakázky, Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (VST), vybral ve výběrovém řízení zhotovitele pro výkopovou část stavební firmu DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor, IČO 42407559.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
02.10.2017

Pokračování opravy mostu přes Lužnici k AČOV v Táboře

Vodárenská společnost Táborsko zahájila opravu mostu k Areálové čistírně odpadních vod, před odpočinkovou zónou Komora.

Oprava s sebou nese některá významná omezení, zejména pohybu po mostě. Až do konce listopadu bude možnost využívat tento most značně omezena.

Děkujeme tímto za pochopení.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
30.08.2017

Oznámení cen vodného a stočného v obcích sdružených ve Vodárenské společnosti Táborsko od 1.10.2017 do 30.9.2018

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. oznamuje, že ceny vodného a stočného ve městech sdružených ve Vodárenské společnosti Táborsko (Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí) se mění s účinností od 1.10.2017. Podrobné ceny jsou uvedeny v Příloze.

Důležité upozornění k cenám s DPH: Konečná cena pro spotřebitele je v souladu s legislativou vypočítána tak, že jsou jednotlivé dílčí součty počítány bez DPH. Teprve celková výsledná cena bez DPH je zatížena sazbou DPH. Z tohoto důvodu je cena s DPH v tabulce za 1m3 obou složek jak pro vodné, tak pro stočné pouze orientační, neboť je zaokrouhlena na 0,01Kč z jednotkové ceny bez DPH.

Ing. Milan Míka

Ceny V+S 1.10.2017 - 30.9.2018 (PDF, 386 kB)
03.08.2017

Rekonstrukce kanalizace v městské části Klokoty, ul. kpt. Jaroše zahájena

V Klokotech, městské části Tábora začala rekonstrukce kanalizace. Její začátek je v rokli pod nemocnicí, probíhá ulicemi Na Rokli, Ve Struhách a končí na ulici kpt. Jaroše.

Investor této veřejné zakázky, Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (VST), vybral ve výběrovém řízení zhotovitele Společnost SWIETELSKY - DAICH - kanalizace Klokoty.

 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
19.07.2017

Oprava mostu přes Lužnici k AČOV v Táboře

Vodárenská společnost Táborsko zahájila opravu mostu k Areálové čistírně odpadních vod, před odpočinkovou zónou Komora.

Oprava s sebou nese některá významná omezení, zejména pohybu po mostě. Až do konce listopadu bude možnost využívat tento most značně omezena.

Děkujeme tímto za pochopení.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
02.05.2017

Pozvánka na den otevřených dveří AČOV Tábor

Jedna z nejmodernějších čistíren odpadních vod AČOV Tábor bude 10. května 2017 otevřena pro veřejnost.

Milan Míka

Celý článek | Pozvánka - Den otevřených dveří AČOV (PDF, 305 kB)
28.04.2017

Vyúčtování položek vodného a stočného za rok 2016

Zveřejnění úplných informací o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné v roce 2016.

Ing. Milan Míka

Vyúčtování kalkulace V+S za rok 2016 (PDF, 72 kB)
06.03.2017

AČOV – první část rekonstrukce kalového hospodářství dokončena

Dne 17. 2. 2017 naší společnosti jako zadavateli oznámil zhotovitel - společnost VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., České Budějovice konec prací na rekonstrukci kalového hospodářství AČOV a vyzval nás k určení termínu předacího řízení. To bylo stanoveno na 23. 2. 2017.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
27.11.2016

AČOV – další pokračování rekonstrukce kalového hospodářství

Pár týdnů a na AČOV se rekonstrukce posunula o viditelný kus dále.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
09.11.2016

AČOV - pokračování rekonstrukce kalového hospodářství

Rekonstrukce kalového hospodářství na AČOV je plném proudu. Ta začala rozebráním stropu části kolektoru, nad místem budoucích akumulačních nádrží. Po zaměření byly do původní podlahy osazeny trny, ke kterým byla napojena armatura a proběhla betonáž základů pro akumulační nádrže i horizontální objemové čerpadlo. Po uplynutí technologické přestávky zhotovitel dovezl jmenované nádrže a pomocí jeřábu je osadil na místo. Nyní bude následovat jejich propojení s technologií. Zároveň s těmito pracemi probíhá v kolektoru od vyhnívacích nádrží a pod budovou strojního zahuštění kalu, směrem k akumulačním nádržím, svařování nerezového potrubí DN 150 mm. Nyní je hotovo přibližně 140 m.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
11.10.2016

Švermova ulice Sezimovo Ústí II - Rekonstrukce kanalizace

V přílohách k článku zveřejňujeme navrženou situaci projektové dokumentace rekonstrukce kanalizace ve Švermově ulici. Dále žádáme vlastníky dotčených nemovitostí v ulici Švermova o spolupráci při koncepčním řešení současných sdružených kanalizačních přípojek na pozemcích vlastníků nemovitostí. Vyplněné formuláře je možné odevzdat jak v sídle VST s.r.o., tak v kanceláři starosty města Sezimovo Ústí.

Dotazníky je také možné vyplnit elektronicky a zaslat na adresu VST: vstab@vstab.cz

Milan Míka

Dotazník pro majitele přípojek k vyplnění (PDF, 30 kB) | Vzorová situace částí sdružených přípojek pro předání VST (JPG, 216 kB) | Situace navrženého řešení rekonstrukce kanalizace (PDF, 1,2 MB) | Dotazník pro majitele přípojek k vyplnění - K vyplnění elektronicky (XLS, 38 kB)
30.08.2016

Oznámení cen vodného a stočného v obcích sdružených ve Vodárenské společnosti Táborsko od 1.10.2016 do 30.9.2017

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. oznamuje, že ceny vodného a stočného ve městech sdružených ve Vodárenské společnosti Táborsko (Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí) se mění s účinností od 1.10.2016. Podrobné ceny jsou uvedeny v Příloze.

Důležité upozornění k cenám s DPH: Konečná cena pro spotřebitele je v souladu s legislativou vypočítána tak, že jsou jednotlivé dílčí součty počítány bez DPH. Teprve celková výsledná cena bez DPH je zatížena sazbou DPH. Z tohoto důvodu je cena s DPH v tabulce za 1m3 obou složek jak pro vodné, tak pro stočné pouze orientační, neboť je zaokrouhlena na 0,01Kč z jednotkové ceny bez DPH.

Ing. Milan Míka

Ceny V+S 1.10.2016 - 30.9.2017 (PDF, 102 kB)
15.08.2016

AČOV - rekonstrukce kalového hospodářství – I. etapa - odvodnění

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. jako investor akce „AČOV - rekonstrukce kalové hospodářství" vypsala veřejnou soutěž na výběr zhotovitele pro tuto rekonstrukci ve výběrovém řízení dle projektu zhotoveného projekční kanceláří EKOEKO s.r.o. České Budějovice. Jako jediné se do výběrového řízení přihlásilo sdružení firem „VHS - ČEVAK", kdy vedoucím účastníkem sdružení je společnost VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., České Budějovice.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
26.04.2016

Vyúčtování položek vodného a stočného za rok 2015

Zveřejnění úplných informací o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné v roce 2015.

Ing. Milan Míka

Vyúčtování kalkulace V+S za rok 2015 (PDF, 28 kB)
16.03.2016

Ukončení akce „Intenzifikace AČOV Tábor“

 

Skončil zkušební provoz. Ten měl ukázat, jak se podařilo dodržet dané hodnoty čistění ve všech obdobích roku. Výsledky prokázaly úspěšné splnění všech požadavků daných vodoprávním povolením.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
15.03.2016

Akce ČOV Klokoty 2. fáze zkolaudována

Po prosincovém převzetí stavby byly zhotovitelem připraveny a po té předány veškeré doklady.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
04.01.2016

Akce ČOV Klokoty - 2. fáze - dokončení

2. fáze intenzifikace ČOV Klokoty je u konce. Nový objekt - hala strojního odvodňování kalu je dokončena, nová technologie pracuje na plné obrátky. Je řízena a hlídána automatizovaným řízením provozu. Splašková i dešťová kanalizace je napojena do nových řadů a odvedena do sběrných řadů, vedoucích před areálem. Starý objekt byl rozbourán, rozebrán, stavební suť skončila na skládce a železné konstrukce ve šrotu. Povrchy vozovek byly zrekonstruovány a ostatní plochy upraveny. Stavba byla dokončena v daném termínu 16. 12. 2015. Veškeré práce v dolním i horním areálu byly provedeny v rozsahu zadání. Po doložení potřebných dokumentů zhotovitelem bude požádáno o kolaudaci.

Zdeněk Zeman

04.01.2016

Akce ČOV Klokoty - 2. fáze - dokončení

2. fáze intenzifikace ČOV Klokoty je u konce. Nový objekt - hala strojního odvodňování kalu je dokončena, nová technologie pracuje na plné obrátky. Je řízena a hlídána automatizovaným řízením provozu. Splašková i dešťová kanalizace je napojena do nových řadů a odvedena do sběrných řadů, vedoucích před areálem. Starý objekt byl rozbourán, rozebrán, stavební suť skončila na skládce a železné konstrukce ve šrotu. Povrchy vozovek byly zrekonstruovány a ostatní plochy upraveny. Stavba byla dokončena v daném termínu 16. 12. 2015. Veškeré práce v dolním i horním areálu byly provedeny v rozsahu zadání. Po doložení potřebných dokumentů zhotovitelem bude požádáno o kolaudaci.

Zdeněk Zeman

04.01.2016

Táborská ulice SÚ - V+K – II. etapa pokračuje

Druhá etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace se blíží finále, z důvodu klimatických podmínek však bude dokončena na jaře 2016. Stavba je nyní přerušena - nastala „zimní přestávka".

Zdeněk Zeman

Celý článek |
16.11.2015

Táborská ulice SÚ - V+K – II. etapa pokračuje

Druhá etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace pokračuje.

V části Táborské ulice směrem k řece Lužnici jsou hotovy přípravy pod asfaltovou vrstvu vozovky a chodníky. V Táborské ulici ve směru ke Kánišově ulici je hotova kanalizační stoka DN 800 včetně kanalizačních přípojek spolu se spojovací šachtou do ulice Prokopa Holého, která je současně spádišťová a potrubí zde přechází na DN 300. V této části ulice je již hotov i nový vodovodní řad včetně přípojek do domů. Nyní se pracuje na podkladové vrstvě pod konečný povrch.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
29.10.2015

Akce ČOV Klokoty 2. fáze - Montáž technologie

Dolní část areálu ČOV - akumulační nádrž síranu je smontována a je na místě. Propojení elektrické části a potrubí síranu je dokončeno. Nádrž je naplněna síranem a půjde do zkušebního provozu.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
23.10.2015

Na Táborsku a Netolicku teče zakalená voda. Došlo k poruše

Týdeník Táborsko

Na Táborsku a Netolicku teče zakalená voda. (, )
23.10.2015

Tisková zpráva JVS - Havárie na vodárenské soustavě

Na Táborsku a také v okolí Netolic na Prachaticku se v minulých dnech objevila zakalená voda. V případě Táborska je zakalení způsobeno vyšším obsahem železa, ke kterému došlo havárií na kuželového uzávěru na nátoku do VDJ Sv.Anna . Konkrétně zakalenou vodu znamenali obyvatelé Tábora, Sezimova Ústí, Plané nad Lužnicí, části Soběslavi, Košic a Doubí. Objevit se však může i na jiných místech.

 

Milan Míka

Celý článek |
11.10.2015

Článek (Táborský deník) - Archeologický nález

Staré Ústí vydalo další poklad. Keramiku z 15. století
Zdroj: http://taborsky.denik.cz/zpravy_region/stare-usti-vydalo-dalsi-poklad-keramiku-z-15-stoleti-20151009.html

Zdeněk Zeman

Staré Ústí vydalo další poklad. Keramiku z 15. století (, )
11.10.2015

Táborští hasiči zabraňovali vytékání splaškové vody v Sezimově Ústí

Článek v Týdeníku Táborsko o součinnosti provozovatele (ČEVAK) s Hasiči

Týdeník Táborsko

Táborští hasiči zabraňovali vytékání splaškové vody v Sezimově Ústí (, )
30.09.2015

V Bezručově ulici v Táboře se našla letecká puma z druhé světové války

O nevšedním nálezu na stavbě rekonstrukce ulice Dukelských bojovníků referuje denní tisk.

Milan Míka

V Bezručově ulici v Táboře se našla letecká puma z druhé světové války (, )
29.09.2015

Dokončení rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Dukelských bojovníků Tábor

Rekonstrukce vodovodních a kanalizačních řadů v ulici Dukelských bojovníků je u konce. Nyní zhotovitel stavby, firma Daich spol. s r.o. pracuje na dokončování povrchů vozovek a chodníků, které jsou součástí smlouvy s Městem Tábor.

Veškeré kanalizační sběrače a vodovodní řady v ulici Dukelských bojovníků jsou hotovy.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
18.09.2015

Táborská ulice SÚ V+ K – II.etapa zahájena

Pro druhou etapu rekonstrukce vodovodu a kanalizace dle projektu projekční kanceláře AQUA PROCON s.r.o., vybral investor Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (VST) spolu s Městem Sezimovo Ústí ve veřejné zakázce zhotovitele, firmu COLAS CZ a.s. Smlouva na toto dílo byla podepsána 25. 6. 2015. Celková cena stavby je 17.733.500,- Kč bez DPH.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
31.08.2015

Oznámení cen vodného a stočného v obcích sdružených ve Vodárenské společnosti Táborsko od 1.10.2015 do 30.9.2016

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. oznamuje, že ceny vodného a stočného ve městech sdružených ve Vodárenské společnosti Táborsko (Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí) se mění s účinností od 1.10.2015. Podrobné ceny jsou uvedeny v Příloze.

Důležité upozornění k cenám s DPH: Konečná cena pro spotřebitele je v souladu s legislativou vypočítána tak, že jsou jednotlivé dílčí součty počítány bez DPH. Teprve celková výsledná cena bez DPH je zatížena sazbou DPH. Z tohoto důvodu je cena s DPH v tabulce za 1m3 obou složek jak pro vodné, tak pro stočné pouze orientační, neboť je zaokrouhlena na 0,01Kč z jednotkové ceny bez DPH.

Ing. Milan Míka

Ceny V+S 1.10.2015 - 30.9.2016 (PDF, 276 kB)
27.07.2015

Akce ČOV Klokoty - 2. fáze v plném proudu

Předání staveniště zhotoviteli „Společnosti SWIETELSKY - HOCHTIEF - Klokoty" proběhlo 8. 6. 2015. První stavební práce začaly 15. 6. 2015 v dolním areálu přípravou, zaarmováním a po té betonáží základové desky pro akumulační nádrž síranu. Dále bylo doupřesněno vedení potrubí síranu do aktivace a vedení el. ovládání.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
předchozí | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 | další