www.vstab.cz

Táborská ulice SÚ - V+K – II. etapa pokračuje

04.01.2016

Druhá etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace se blíží finále, z důvodu klimatických podmínek však bude dokončena na jaře 2016. Stavba je nyní přerušena - nastala „zimní přestávka".

Kanalizační stoka A-2, DN 300 je dokončena. Poslední šachta Š20 je na hranici křižovatky ulic Táborská a Kánišova. Ta byla dokončena 12. 12. 2015. V následujícím týdnu byly přepojeny všechny zbývající kanalizační přípojky a byla položena poslední vrstva prozatímního povrchu vozovky i chodníků a provedeno vyspádování ke kanalizačním vpustím. Zároveň bylo dokončeno a dáno do provozu nové pouliční osvětlení. V tomto stavu zůstane stavba zakonzervována do jarních měsíců a to na základě posunutí termínu dokončení, které bylo popsáno v minulém článku. V jarních měsících proběhne položení posledního úseku vodovodního řadu a jeho přípojek. Po té proběhne příprava spodní vrstvy vozovky pod asfalty a zhotovení chodníků. Zároveň bude provedena rekonstrukce vyústění odlehčení do řeky před jezem na Lužnici. To vše do 30. 4. 2016, v souladu s uzavřeným dodatkem ke smlouvě.

Všem místním obyvatelům se omlouváme za zhoršené podmínky, které jsou se stavbou spojené. Zároveň děkujeme za jejich trpělivost a shovívavost.

Zdeněk Zeman