www.vstab.cz

Táborská ulice SÚ - V+K – II. etapa pokračuje

16.11.2015

Druhá etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace pokračuje.

V části Táborské ulice směrem k řece Lužnici jsou hotovy přípravy pod asfaltovou vrstvu vozovky a chodníky. V Táborské ulici ve směru ke Kánišově ulici je hotova kanalizační stoka DN 800 včetně kanalizačních přípojek spolu se spojovací šachtou do ulice Prokopa Holého, která je současně spádišťová a potrubí zde přechází na DN 300. V této části ulice je již hotov i nový vodovodní řad včetně přípojek do domů. Nyní se pracuje na podkladové vrstvě pod konečný povrch.

Od křižovatky s ulicí Prokopa Holého je pokládáno potrubí DN 300. Zde je hotovo cca 50 m kanalizační stoky.

Již v části před jmenovanou křižovatkou začali archeologové z Husitského muzea nacházet objekty staré cca 600 let - studnu, jímku, dřevěný sud a zlomky nádob. Takovéto a jim podobné nálezy ze středověkého Sezimova Ústí archeologové očekávají častěji směrem ke Kánišově ulici. Samozřejmě to znamená pro stavbu určité zdržení a posuny termínů dokončení prací.

Rychlost postupu výstavby je ovlivněna výrazně také nestabilitou stěny výkopu (zemina se samovolně sesouvá do výkopu). Z toho důvodu vydal statik Ing. Zikmunda pokyn postupu rozpírání pažícího boxu a otevření výkopu maximálně na 2 roury. Tato změna je statikem zapsána do stavebního deníku. To vše se děje zejména s ohledem na bezpečnost, aby nebyla porušena statika přilehlých nemovitostí.

Položení asfaltové vrstvy by dle počasí mělo proběhnout v části ulice Táborská směrem k Pekařství u Ševčíků k řece a ke křižovatce s ulicí Prokopa Holého v konci listopadu. V další části ulice by se mělo pracovat dle nového harmonogramu a počasí.

Ukončení kompletní stavby je s ohledem na výše uvedené skutečnosti posunuto do 30.4.2016.

Všem místním obyvatelům se omlouváme za zhoršené podmínky, které jsou se stavbou spojené. Zároveň děkujeme za jejich trpělivost a shovívavost.

Zdeněk Zeman