www.vstab.cz

Akce ČOV Klokoty 2. fáze - Montáž technologie

29.10.2015

Dolní část areálu ČOV - akumulační nádrž síranu je smontována a je na místě. Propojení elektrické části a potrubí síranu je dokončeno. Nádrž je naplněna síranem a půjde do zkušebního provozu.

V horní části areálu na kalových polích je výstavba nové budovy strojního odvodňování před dokončením. Objekt je postaven, zastřešen, venku se provádí dokončování povrchových úprav. Uvnitř je hala strojního odvodnění hotova včetně obkladů, dlažeb, rozvodu elektrické energie a přívod vody. Ostatní místnosti se dokončují, začínají práce na rozvodně elektřiny. V hale pro kalolis je složena veškerá technologie a provádí se její montáž. Vně budovy probíhají přípravné práce na montáž venkovního přístřešku pro kontejner a přepravník odvodněného kalu.

V areálu probíhají dokončovací zemní práce a příprava na opravu komunikací.

Zdeněk Zeman