www.vstab.cz

Tisková zpráva JVS - Havárie na vodárenské soustavě

23.10.2015

Na Táborsku a také v okolí Netolic na Prachaticku se v minulých dnech objevila zakalená voda. V případě Táborska je zakalení způsobeno vyšším obsahem železa, ke kterému došlo havárií na kuželového uzávěru na nátoku do VDJ Sv.Anna . Konkrétně zakalenou vodu znamenali obyvatelé Tábora, Sezimova Ústí, Plané nad Lužnicí, části Soběslavi, Košic a Doubí. Objevit se však může i na jiných místech.

 

Vzniklou situaci nyní řeší provozovatel vodohospodářského majetku zmiňovaných měst a obcí, společnost - ČEVAK a.s., a Jihočeský vodárenský svaz, jakožto vlastník Vodárenské soustavy jižní Čechy.

„Vlivem poruchy došlo tento týden k nekontrolovanému nátoku vody do vodojemu Sv. Anna. Potrubím proudilo téměř trojnásobné množství vody, než je běžné. Změnou rychlosti proudění vody se uvolnily usazeniny v potrubí, což způsobilo zakalení vody,“ vysvětlil provozní náměstek JVS  František Rytíř  .

Jihočeský vodárenský svaz situaci řeší odkalováním vodovodního řadu, k podobným opatřením přistoupila také společnost ČEVAK a.s. V  případě poruchy na klíčové "dopravní tepně" pitné vody se však zákal může projevit i s časovým zpožděním..

„Zakalenou vodu doporučujeme nekonzumovat, dokud znovu nepoteče z kohoutku čirá. Pokud by přece jen došlo k jejímu požití, není nutné se ničeho obávat. Voda je zdravotně nezávadná a je pod stálou kontrolou a dezinfekcí," uvedl provozní ředitel společnosti ČEVAK a.s. Lubor Tomanec. Navíc jsou prováděny průběžné laboratorní rozbory u obou společností, které prokazují zdravotní nezávadnost .

Problém s kvalitou pitné vody v Netolicích na Prachaticku je dlouhodobější, ale přes mnohá opatření došlo v posledních dnech k jejímu zhoršení. Bylo proto rozhodnuto o odkalení páteřního řadu, který má ve správě Jihočeský vodárenský svaz, což však situaci paradoxně dočasně zhoršilo.

„Na řešení intenzivně pracujeme, síť odkalujeme, vyhodnocujeme rozbory vody. Přestože ani v tomto případě nepředstavuje konzumace vody zdravotní riziko, vzhledem k jejímu senzorickým vlastnostem, jsme zajistili náhradní zásobování obyvatel Netolic pitnou vodou. Ve městě jsou rozmístěny čtyři cisterny,“ doplnil Lubor Tomanec.

Na odstranění problému s kvalitou vody v obou částech Jihočeského kraje úzce spolupracují zaměstnanci obou společností, tedy společnosti ČEVAK a.s. a Jihočeského vodárenského svazu.

Předpokládáme, že obnovení bezproblémové dodávky vody na Netolicku dojde během pátečního večera.

Na Táborsku zbývá dořešit zásobení  z vodojemu Sv.Anna, tedy části města Tábor a Sezimovo ústí, na čemž pracovníci JVS a ČEVAK  a.s. intenzivně pracují.

Milan Míka