www.vstab.cz

Pokračování stavebních úprav ulice Dukelských bojovníků v Táboře

23.04.2015

Obnova vodovodních a kanalizačních řadů v ulici Dukelských bojovníků pokračuje. 

Nyní jsou z celku hotovy: vodovod a kanalizace v ulici Jordánská ke kanalizační šachtě Š2, uzlová křižovatka vodovodu a kanalizace v křižovatce ulic Jordánská, Dukelských Bojovníků a Bezručova. Vodovodní řad A1 a kanalizační sběrač D1 - 1 včetně přípojek u bytového domu 1. Řad A2 - 1 a sběrač D2 - 1 a D2- 1 -1 s přípojkami u domu 2 a pracuje se na vodovodním řadu A2 - 2 a kanalizačním sběrači D2 - 2 včetně jejich přípojek u domu č. 3.

Zároveň se postupuje s kanalizací D2 a vodovodem A2 u ulici Dukelských bojovníků s přípojkami k rodinným domům souběžně s pracemi u bytových domů. Občas je výluka v dodávce pitné vody z vodovodního řadu a to tehdy, když se přepojuje na provizorní suchovod včetně přípojek. Tyto výluky jsou včas obyvatelům nahlášeny.

Kontrolní dny stavby jsou prováděny každý týden + nečekané problémy se řeší okamžitě.

S pracemi v takto hustě obydlených místech jsou samozřejmě spojeny problémy s parkováním, průjezdem vozidel a svozem odpadků (ten řeší zhotovitel spolu s Rumpoldem). O postupu prací, uzavírek a změně parkování jsou obyvatelé každý měsíc informováni. Přístup pro obyvatele bytových domů je vždy umožněn od Tř. Kapitána Jaroše.

Všem obyvatelům této oblasti se omlouváme za způsobené potíže a děkujeme za pochopení.

Zdeněk Zeman