www.vstab.cz

Táborská ulice v Sezimově Ústí pokračuje

01.08.2014

Statická zajištění nemovitostí byla všechna dokončena.

Výkopové práce začaly v křižovatce Táborská x Lužnická napojením nového kanalizačního potrubí do první šachty. Zhruba po 12 m vstupuje potrubí do odlehčovací komory (OK). Ta musela být shora celá odkryta - měl být zhotoven nový strop. Po zjištění velmi dobrého stavu stropu této OK bylo rozhodnuto o jeho zachování a jeho místní sanaci. Po té bude před zásypem provedena izolace. Vnitřní část byla očistěná a sanovaná, budou provedeny dané stavební úpravy a montáž nových česlí. Pokračují výkopové práce s pokládkou nového potrubí. To je obetonováno. Nyní je položeno kanalizační potrubí za křižovatku s ulicí Jana z Ústí. Zároveň je prováděno přepojování kanalizačních přípojek do nové veřejné kanalizace. Po dokončení prací na kanalizaci bude následovat pokládka vodovodu a jeho přípojek.

Zdeněk Zeman