www.vstab.cz

Dokončení rekonstrukce kanalizace Purkyňova ulice

19.08.2014

Rekonstrukce kanalizace v Purkyňově ulici byla úspěšně a s velkým předstihem dokončena. 

Zhotovitel - firma CHALIŠ spol. s r.o. stavbu ukončil po 53 dnech od předání staveniště, tedy o celých 17 dnů dříve oproti dohodnutému termínu danému ve smlouvě. Dne 15. 8. 2014 po zaasfaltování povrchů vozovky bylo zahájeno přejímací řízení. Po jeho dokončení bude investorem zažádáno o zahájení kolaudačního řízení této stavby. Rekonstrukcí kanalizačního sběrače došlo k obnově rozpadající se původní kanalizace a zároveň ke zvětšení kapacity tohoto kanalizačního potrubí.

Zdeněk Zeman