www.vstab.cz

Druhá část AČOV v předčasném užívání

31.07.2014

Velká část „Intenzifikace AČOV Tábor" je za námi. V předčasném užívání je jedna celá biologická linka a to č. 2. Dne 9. 7. 2014 proběhlo ústní jednání za účasti Krajského úřadu - Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, který jednání na žádost investora svolal. Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu uplatnil požadavky, ty byly splněny a dne 16. 7. 2014 vydal tento úřad souhlasné stanovisko s uvedením do předčasného užívání. To bylo vydáno Krajským úřadem 17. 7. 2014 a nyní čeká na nabytí právní moci. 

Do předčasného provozu byly uvedeny tyto objekty: česlovna, podélný provzdušňovaný lapák písku, usazovací nádrže 2, aktivační nádrže systém R-D-N, regenerace kalu linka 2, denitrifikace linka 2, nitrfikace linka2, čerpací linka vratného kalu, měření na odtoku, domek měření, strojní zahušťování kalu, čerpací jímky kalové vody, část gravitačních a tlakových rozvodů, čerpání odpadních vod, hrubé předčištění, část mechanického a biologické čištění a zahuštění kalu.

Nyní je zcela vypuštěna linka č. 1 a proběhlo její čistění a demontáž původního zařízení. V současné době se armují a betonují příčky v této lince. Na plynojemech kalového hospodářství probíhají montážní práce. Totéž se děje v plynové kotelně. V dmychárně zhotovitel osazuje nové potrubí. Rozvody stlačeného vzduchu jsou realizovány v kolektoru.

Poslední pravidelný měsíční kontrolní den se konal 2. 7. 2014

Zdeněk Zeman