www.vstab.cz

Purkyňova ulice rekonstrukce kanalizace zahájena

01.07.2014

Právě probíhá akce „Purkyňova ulice rekonstrukce kanalizace". Investor této veřejné zakázky, Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (VST), vybral ve výběrovém řízení zhotovitele stavební firmu CHALIŠ spol. s r.o., kpt. Jaroše 425, 390 03 Tábor - Klokoty. Rekonstrukce bude prováděna na základě dokumentace zpracované fi. AQUASERV s.r.o., Boženy Němcové 12/2, 370 80 České Budějovice.

Smlouva o dílo byla podepsána 4. června 2014. Celková cena díla je 3 368 497,- Kč bez DPH. Stavba bude dokončena do 70 kalendářních dnů. Předání staveniště proběhlo 16. 6. 2014.

Stavební povolení na toto dílo vydal Odbor životního prostředí Městského úřadu Tábor pod číslem METAB 44886/2012/OŽP/Ja 7 dne 26. 9. 2012 a pravomocné bylo 2. 11. 2012.

Předmětem stavby je obnova veřejné kanalizační stoky, která je v současnosti za hranicí životnosti a v havarijním stavu. Kromě stavu technického není navíc stávající dimenze potrubí DN300 kapacitně dostačující a bude nahrazena potrubím kameninovým DN400. Součástí stavby je i obnova stávajících odbočení pro přípojky. Stávající potrubí, které nebude odstraněno, bude zcela zalito, aby v budoucnu nehrozilo nebezpečí propadnutí povrchu. Celkem bude položeno 170 m kameninového potrubí.

Stavbu samozřejmě provázejí i dopravní omezení, za které se veřejnosti omlouváme a děkujeme za pochopení. Podrobný popis omezení je možné nalézt na webu města: http://www.taborcz.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=16470&id=26974&p1=3496

 

Zdeněk Zeman