www.vstab.cz

Biologická linka č. 2 před dokončením

02.06.2014

 

Blíží se léto a zhotovitel akce „Intenzifikace AČOV Tábor" - Radouňská vodohospodářská společnost, a.s. finišuje s dokončovacími pracemi na biologické lince č. 2. 

Jsou dokončeny sanace betonů a oprav zhlaví nádrže. Provedeny jsou demontáže potrubí a technologických zařízení v kolektoru. Tam je dokončena montáž nového potrubí provozní vody a probíhá montáž potrubí a technologických zařízení. Dále se ukončují montáže aeračního systému. V dmychárně jsou dokončeny demontáže původních dmychadel č. 1 a 2 a provedeny stavební práce pod novými dmychadly (nové základové desky). Svářečské a montážní práce na technologickém potrubí v kolektoru pod dmychárnou jsou v plném proudu.

V prostoru před dosazovacími nádržemi a na příjezdových cestách se připravuje realizace betonáže zpevněné plochy a začínají se práce na sadových úpravách.

Dokončena byla hrubá stavba domku strojovny u plynojemu. Provádějí se montáže technologického zařízení.

U šnekového čerpadla č. 1 byly po vyvolané opravě frekvenčního měniče dokončeny kontrolní zkoušky.

Poslední pravidelný měsíční kontrolní den se konal 7. 5. 2014 

 

Zdeněk Zeman