www.vstab.cz

Část AČOV v předčasném užívání

15.04.2014

 

Jak již bylo napsáno v minulém článku, Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, byl požádán o vydání rozhodnutí o předčasném užívání části technologické linky  AČOV Tábor. Po uskutečněném místním šetření bylo vydáno dne 1. 4. 2014, které bude pravomocné po uplynutí lhůty pro odvolání. Toho rozhodnutí se týká dosazovací nádrže, odtoku vyčištěných odpadních vod - vyústního objektu, měření odtoku, rozdělovacího objektu, části gravitačních a tlakových rozvodů a vystrojení dosazovací nádrže. 

Okolo domku měření a čerpací stanice vratného kalu probíhají terénní úpravy a zahájí se práce na zpevněných plochách.

Nejvíce prací momentálně probíhá na usazovací a aktivační nádrži. Nyní je odstavena biologická linka č. 2 (blíže k řece).  Provádí se armování stěny v odtokové části. Dělící stěny S3, S4 a S5 v této lince jsou již hotovy. Sanační práce na betonových plochách a opravy zhlaví nádrže jsou v plném proudu.

V kolektoru objektu biologického čistění byly provedeny demontáže potrubí a technologických zařízení.

Dále byly dokončeny demoliční práce na objektu plynového hospodářství a plynojemů. Nyní byly zahájeny stavební a technologické práce.

Poslední pravidelný měsíční kontrolní den se konal 2. 4. 2014

 

Zdeněk Zeman