www.vstab.cz

Stavba AČOV Tábor na začátku roku 2014

17.03.2014

 

Koncem zimních a začátkem jarních měsíců se stavba AČOV zase posunula o kus dál. Nově vyrobené šnekové čerpadlo je již osazeno jako poslední ze všech čtyř a probíhají na něm komplexní zkoušky. Po jejich dokončení a prohlídce všech dříve osazených čerpadel se již kompletně osadí jejich kryty. 

Domek měření je kompletně dokončen včetně elektroinstalace a technologie. Na to navázaly demoliční práce původních objektů měření na odtoku z ČOV.

Dokončovací práce také skončily na objektu čerpací stanice vratného kalu.

Komplexní zkoušky proběhly i na dokončené biologii a dosazovacích nádržích. Na to navázalo dokončení části gravitačních a tlakových rozvodů. I zde proběhly komplexní zkoušky. Byla odstavena biologická linka - usazovací a aktivační nádrže č. 2 (linka blíže řece). Zde probíhá čistění nádrží a demontáž stávajícího zařízení.

Dnem 24. 2. 2014 začaly práce na objektu plynového hospodářství a plynojemů. Demontáž technologie již proběhla a je dokončena. Začaly demoliční práce.

Veškeré práce probíhají v souladu s harmonogramem.

Bylo požádáno o předčasné užívání části stavby vodního díla „Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV". Dne 5. 3. 2014 proběhlo ústní jednání na místě.

Poslední pravidelný měsíční kontrolní den se konal 5. 3. 2014 

Zdeněk Zeman