www.vstab.cz

Stavba „Tábor – ČOV Klokoty, Úpravy technologické linky I. fáze“ dokončena

23.02.2014

Akce „Úprava technologické linky ČOV Klokoty - I. fáze je dokončena" Čistírna odpadních vod běží normálním provozem.

V této část rekonstrukce bylo provedeno:

  • Výměna shrabovacího zařízení vusazovací nádrži
  • Kompletní výměna aeračních elementů vregeneraci
  • Kompletní výměna aeračních elementů vodplyňovacích nádržích
  • Kompletní výměna tří starých za čtyři nová dmychadla
  • Repase čerpadel vratného kalu
  • Vystrojení jímky zahuštění přebytečného kalu.

Nově bylo dodáno:

  • Dávkovací nádrže + dávkovací čerpadla externího substrátu.
  • Elektroinstalace a automatizovaný systém řízení měření a regulaci
  • Čerpací jímka fugatu (kalová voda zkalových polí s výtlakem do regenerace)

Stavební práce byly dokončeny 2. 11. 2013, kdy bylo zahájeno předání staveniště zpět VST. Přejímací řízení bylo ukončeno 7. 2. 2014.

Tato akce byla prvním krokem v technických opatřeních, sledujících jednak zvýšení čistící schopnosti ČOV a jednak zajištění obnovy dosluhujících strojů, zařízení a budov. V letošním roce by měla navázat nejen příprava, ale též realizace druhé fáze, která se dotkne zejména areálu kalových polí.

 

Zdeněk Zeman