www.vstab.cz

Stavba AČOV Tábor v zimním období

20.01.2014

 

Přes období vánočních svátků a Nového roku byly stavební práce prakticky přerušeny. Naplno veškerý stavební ruch rozběhl opět 6. ledna. 

Do konce ledna by měl být kompletně dokončen domek měření. Na něm probíhají dokončovací práce, konkrétně vnější omítky. Dokončení prací završí provedení elektroinstalace a dokončení technologií.

Objekty kalového hospodářství byly dokončeny a 18.12 2013 proběhlo předání prací.

Na objektu čerpací stanice vratného kalu jsou dokončovány vnější omítky. Kompletní práce na tomto objektu by měly být dokončeny do konce ledna. Nyní probíhá osazení technologie a instalace kabelových rozvodů. Dále probíhá realizace pokládání gravitačních a tlakových rozvodů jako samostatný stavební objekt. Předpokládané dokončení do 5. 2. 2014.

V zadní části AČOV, za dosazovacími nádržemi se pracuje na oplocení.

Veškeré práce probíhají dle harmonogramu.

Poslední pravidelný měsíční kontrolní den se konal 8. 1. 2014.

Zdeněk Zeman