www.vstab.cz

Ukončení stavby - Planá nad Lužnicí – prodloužení vodovodu do Strkovské ulice I. etapa

17.12.2013

Stavba „Prodloužení vodovodu do Strkovské ulice je u konce. Je to vlastně ukončení první etapy propojení mezi vodovodní sítí v centru Plané nad Lužnicí s vodovodní sítí, zásobující vodou Strkov.

Po dokončení druhé etapy, která je plánována na rok 2014, dojde k propojení rozvodů vody mezi dvěma částmi města, což zajistí plynulé dodávky vody do obou dnes ještě oddělených částí zejména v době poruchy na některých důležitých částech vodovodní sítě. Nově položený úsek je napojen z řadu na Třídě ČSLA, pokračuje chodníkem do Strovské ulice, kde končí před železničním přejezdem podzemním hydrantem. Tato I. etapa zajistila nejen ono přiblížení se budoucímu propojení, ale také vytvořila možnost k vybudování přípojek pro místní obyvatele tam, kde se dosud přípojit k veřejnému vodovodu nebylo možné.

Bylo položeno celkem 160m potrubí PEHD DN 200. Po ukončení prací byl proveden proplach, tlaková zkouška a následně dezinfekce.

 

Zdeněk Zeman