www.vstab.cz

ČOV Klokoty – stavba pokračuje

10.12.2013

Práce byly zahájeny vyčerpáním nádrží odplynění č. 1,2, proběhla výměna aeračních elementů v nádržích a komplexní zkoušky zařízení. Stejný postup byl aplikován pro nádrže č. 3 a 4 stavebních úprav v nádrži č. 4. Proběhla modernizace čerpací stanice vratného kalu včetně úpravy potrubí, spuštění repasovaného čerpadla Hidrostal a osazení nových průtokoměrů.

 

V usazovacích nádržích byla provedena montáž nového shrabovacího zařízení. Byla nainstalována a zprovozněna nová úspornější dmychadla pro regeneraci včetně potrubí. Dokončen je i odtokový žlab na tuky. Postupně byly dokončeny stavební úpravy a prostupy usazovací nádrže, denitrifikace a regenerace. Úpravy na plynovém hospodářství jsou dokončeny. Po provedení přípravných stavebních prací byly instalovány nádrže externího substrátu včetně obslužné technologie.  Zároveň probíhaly práce na automatizovaném systému řízení, měření a regulaci dle harmonogramu.

Rozsah akce je patrný na přiložené koordinační situaci v pdf formátu.

 

Zdeněk Zeman

Soubory ke stažení: