www.vstab.cz

Letošní práce na AČOV vrcholí

19.11.2013

 

Při pohledu do kalendáře zjistíme, že se kvapem blíží konec letošního roku a tím se také blíží dokončení prací na „Intenzifikaci technologické linky AČOV", které byly naplánovány na letošní rok. Největší stavební práce - dosazovací nádrže (DN) 1 a 2 jsou stavebně kompletně dokončeny. V DN2 je takřka dokončena montáž technologie a v DN 1 se také blíží její  dokončení. Ve 48. týdnu budou probíhat individuální zkoušky na obou nádržích. 

Pro představu: každá má průměr 33m, hloubku u stěny 4,1m a u středového sloupu 5,1m. Užitečná plocha obou nádrží je 2 x 855m2 a užitečný objem 2 x 3.932m3. Do každé nádrže je přítok potrubím DN700mm, odtokový žlab z každé dosazovací nádrže bude šířky 1m a spojný žlab šíře 1,8m. Množství odtékající vody bude protékat měrným objektem, kde bude umístěn měrný žlab a v něm plastový Parshallův žlab s čidlem pro měření a archivaci dat o průtocích.

Rozdělovací objekt, který rozděluje nátok na obě dosazovací nádrže, je stavebně dokončen. Bude zde pokračováno kompletním vybavením. Je třeba ho zprovoznit do zahájení provozu jedné biologické linky.

Zhotovitel zahájil výstavbu čerpací stanice vratného kalu, spodní část stavby bude dokončena do 49. týdne, následně proběhne montáž technologie.

Šnekové čerpadlo č. 4, sloužící stejně jako tři ostatní k vyčerpání vody z přítoku na první stupeň čištění, je osazeno a namontováno zpět a začnou jeho komplexní zkoušky. Šnekové čerpadlo č. 1 se bude vyrábět celé nové, což vyplynulo z diagnostiky jeho celkového stavu po kontrole svarů a tloušťky materiálu.

V části energetického využití bioplynu je vše stavebně dokončeno, jsou namontované dvě nové kogenerační jednotky o výkonu 2 x 175 kW. Provozní výkon se očekává u jedné jednotky cca 130 kW, výkon obou jednotek se očekává cca 210 kW. Vyrobená elektrická energie se bude primárně spotřebovávat na AČOV. Jejich individuální a komplexní zkoušky probíhají právě nyní.

Veškeré práce probíhají dle harmonogramu.

Poslední pravidelný měsíční kontrolní den za účasti dozorujícího SFŽP se konal 6. 11. 2013. Technické porady se konají jednou týdně.

 

 

Zdeněk Zeman