www.vstab.cz

POKRAČOVÁNÍ VÝSTAVBY „INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV TÁBOŘE“

22.10.2013

 

Je podzim, zima se kvapem blíží a na stavbě „Intenzifikace technologické linky AČOV" vrcholí stavební práce, které mají být do jejího příchodu hotovy. Na dosazovací nádrži č. 2 proběhly zkoušky těsnosti a ty vyhověly požadovaným parametrům. Nyní zhotovitel osazuje nádrž technologiemi, např. nerezovými sběrnými žlaby pro odtok čisté vody. Zároveň se technologií osazuje středový sloup. Byl proveden obsyp nádrže, který probíhá za hutnění nasypané zeminy. Na dosazovací nádrži č. 1 právě probíhá zkouška vodotěsnosti.

 

U výpustního objektu byla dokončena výstavba úseků 1,3 a 4. Pracuje se na stavbě rozdělovacího objektu před dosazovacími nádržemi.

Po provedené repasí byla zpět osazena šneková čerpadla č. 2 a 3. I zde byly provedeny úspěšně komplexní zkoušky. Ty proběhly také na provozním souboru hrubého předčištění. Je hotova demontáž šnekových čerpadel č. 1 a 4, které byly převezeny k dalším pracím do strojního závodu.

Před dokončením jsou objekty kalového hospodářství. Pracuje na se stanici energetického využití bioplynu, montuje se nové nerezové potrubí a budou zde osazeny a zprovozněny nové kogenerační jednotky. Práce na stavebním objektu energobloku a transformátorovny pokračuje. První transformátor zapojen.

Veškeré práce probíhají dle harmonogramu.

Poslední pravidelný měsíční kontrolní den za účasti administrátorky SFŽP se konal 4. 9. 2013. Technické porady se konají jednou týdně.

 

Zdeněk Zeman