www.vstab.cz

Práce na stavbě "Intenzifikace technologické linky AČOV" v měsíci září

24.09.2013

 

Výstavba „Intenzifikace technologické linky AČOV" pokračuje dle harmonogramu. Nejvíce je postup vidět na stavbě dosazovacích nádrží DN 1 a 2. Nádrž DN2 (blíže u řeky) je z velké části hotova. Kompletně dokončena je betonáž všech segmentů pláště nádrže a pracuje se na betonáži středového sloupu.

Od 19. 9. probíhalo napouštění nádrže za účelem provedení zkoušky těsnosti. U nádrže DN1 je dno kompletně vybetonované, provádí se postupná betonáž jednotlivých segmentů pláště. Směrem od nádrží k řece se pracuje na odtokovém žlabu výústního objektu. V česlovně jsou kompletně osazené česle, dopravník a lis na shrabky. Zde probíhají komplexní provozní zkoušky.

Dále probíhá montáž technologie provzdušňování lapáku písku, který je stavebně dokončen. V objektu zahušťování kalu dokončena montáž technologie.

Byla odpojena první trafostanice a v jejím objektu byla provedena sanace. Zprovoznění prvního nového transformátoru bude do 30. 9. 2013.

Dále byly odpojeny kogenerační jednotky, na objektu probíhají stavební práce.

 

Zdeněk Zeman