www.vstab.cz

Ukončení rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Křižíkově náměstí

20.08.2013

Rekonstrukce Křižíkova náměstí jako celku ještě není u konce, ale část stavby hrazená Vodárenskou společností Táborsko s.r.o., tedy rekonstrukce vodovodu a kanalizace je dokončena a předána.

 

Předání stavby proběhlo za účasti všech zúčastněných stran 29. 7. 2013 a to s několika drobnými vadami nebránících v užívání díla. Tyto byly odstraněny ve stanoveném termínu a to do 12. 8. 2013. Kolaudace proběhne nejspíše do konce měsíce září.

Při rekonstrukci vodovodu byly použity tyto materiály:

  • Hrdlové trouby ztvárné litiny Natural scementovou výstelkou PN10 - DN 200 mm
  • PE trubky menších dimenzí DN 100 mm a DN 80 mm
  • Pro bezvýkopovou rekonstrukci zatahované potrubí PE RC 110/6,6.

Kanalizační řad je proveden z kameninových trub DN 300 mm, odbočky z DN 150 mm a DN 200 mm. Na konci a v lomových bodech jsou revizní šachty z prefabrikovaných dílů o průměru  1m.

Celkem bylo zhotoveno:


Vodovod

řad 1 - 285,87m

řad 1-1 - 18,6m,

řad 2 - 214,22m,

řad 2-1 - 13,84m,

řad 2-2 - 5,14m,

řad 3 - 81,4 + 99,80m

řad 3-1 - 4,92m.

Celkem 723,79 m potrubí vodovodu.

 

Kanalizační sběrač

D6 - 30,31m,

D7 - 32,13m,

D7-1 - 14,8m,

Celkem 77,24m kanalizace.

 

Zdeněk Zeman