www.vstab.cz

Postup prací V+K na Křižíkově náměstí k 24.5.2013

24.05.2013

Část rekonstrukce Křižíkova náměstí v Táboře je za námi. Vodohospodářská část stavby v ulicích Na Parkánech a Palackého je ze strany VST je prakticky hotova. Bylo položeno nové potrubí vodovodu a kanalizace. Rekonstruovány byly k dnešnímu dni i vodovody a kanalizace v části náměstí Fr. Křižíka.

Vodovod řad 1 byl pod nynějším přechodem od ul. Palackého směrem ke kinu Svět protažen chránící trubkou, která byla pod vozovkou protlačena. Celá dokončená část je odzkoušena, zasypána a zhutněna.

K dnešnímu dni jsou hotovy řady 1, 1-1, 2, 2-1, 2-2 , 3 a to v částech, kde není průjezdná komunikace, což je zhruba do poloviny křižovatky Na Parkánech a Křižíkovo nám.

 

Zdeněk Zeman