www.vstab.cz

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Křižíkově náměstí zahájena

22.04.2013

V rámci rekonstrukce Křižíkova náměstí v Táboře, stavby prováděné v koordinaci Města Tábora, Jihočeského kraje a Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. bylo předáno staveniště firmě K-BUILDING České Budějovice (na základě výběrového řízení) 1. 3. 2013. Dle stavebního povolení pro rekonstrukci vodovodu a kanalizace vydaného Městským úřadem v Táboře - Odborem životního prostředí má být stavba dokončena do 150 dnů od předání staveniště.

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. v rámci této stavby financuje rekonstrukci veřejného vodovodu a kanalizace. Kanalizace je rekonstruována v délce 78 m. Vodovod je rekonstruován v délce 726,5 m.

Cena rekonstrukce je 4 513 773 Kč bez DPH.

 

Zdeněk Zeman