www.vstab.cz

Dokončení výstavby vodovodu a kanalizace Zárybničná Lhota

30.11.2012

Začátkem října a to v úterý 9. 10. 2012 proběhla kolaudační prohlídka díla výstavby vodovodu a kanalizace za účasti pracovníků speciálního stavebního úřadu v Táboře z odboru životního prostředí, dotčených orgánů státní správy, správců sítí a ostatních zúčastněných.

 

Byla provedena prohlídka ukončené stavby vodovodu a kanalizace, tzn. veškerých šachet, tras potrubí, čerpacích stanic a kontrolován stav ploch a komunikací. Po vykonané prohlídce byla zkontrolována veškerá dokumentace potřebná k udělení Kolaudačního souhlasu. Dne 10. 10. 2012 byl vydán Kolaudační souhlas dokončené, samostatně provozuschopné části stavby.

Tím byla zakončena výstavba investiční akce „Vodovod a kanalizace Zárybničná Lhota".

Zároveň byla dokončena výstavba „Dešťové kanalizace" v některých částech Zárybničné Lhoty. Ta byla stavěna zejména z důvodu zajištění odvodnění komunikací a zajištění odvodu dešťových vod z nemovitostí, které měly odvod srážkových vod do původní kanalizace. Tato kanalizace byla na několika místech zaústěna do potoka. Doklady pro kolaudaci této stavby se připravují.

Stavba vodního díla obsahuje tyto dokončené a Zárybničná Lhota - vodovod a kanalizace". (dokončená, samostatně provozuschopná část stavby).

Provozuschopné objekty:

Kanalizace:

-                      výtlak V 2 PE - DN 160/14,6 délky 1698 m

-                      výtlak V1 PE 110 x 10 délky 388,65 m

-                      výtlak V4 PE - DN 63/5,7 délky 34,54m

-                      čerpací stanice odpadních vod č. 1

-                      čerpací stanice odpadních vod č. 2

-                      čerpací stanice odpadních vod č. 4

-                      stoka DK1 PP - DN 300 délky 101 m

-                      stoka A PP - DN 250 délky 473,26 m

-                      stoka A1 PP - DN 250 délky 103 m (část)

-                      stoka A 2 PP - DN 250 délky 227 m

-                      stoka B PP - DN 250 délky 531 m

-                      stoka B 1 PP - DN 250 délky 336,73 m

-                      stoka B 1-1 PP - DN 250 délky 350,53 m

-                      stoka B 1-1-1 PP - DN 250 délky 165,91 m

-                      stoka B 1-2 PP - DN 250 délky 191,98 m

-                      stoka B 2 PP - DN 250 délky 217,06 m

-                      stoka B 2-1 PP - DN 250 délky 330,39 m

-                      stoka B 2-1-1 PP - DN 250 délky 128,81 m

-                      stoka B 3 PP - DN 250 délky 386,86 m

-                      stoka B 4 PP - DN 250 délky 101,71 m

-                      stoka C PP - DN 250 délky 21,94 m

-                      stoka C1 PP - DN 250 délky 31,93 m

-                      stoka P1 PP - DN 250 délky 14,15 m

-                      stoka P2 PP - DN 250 délky 39,89 m

 

Vodovod:

-                      vodovodní přivaděč PE - DE 160/14,6 délky 1809,65 m

-                      vodovodní řad 1 PE - DE 110/10 délky 1302,46 m

-                      vodovodní řad 1-1 PE - DE 110/10 délky 258,89 m

-                      vodovodní řad 1-2 PE - DE 110/10 délky 344,57 m

-                      vodovodní řad 1-2-1 PE - DE 90/8,2 délky 123,05 m

-                      vodovodní řad 1-3 PE - DE 110/10 délky 590,24 m

-                      vodovodní řad 1-3-1 PE - DE 90/8,2 délky 65,57 m

-                     vodovodní řad 1-3-2 PE - DE 110/10 délky 271,86m a PE - DE 90/8,2 délky 122,03m

-                      vodovodní řad 1-3-3 PE - DE 90/8,2 délky 65,96 m (část)

-                      vodovodní řad 1-3-3-1 PE - DE 90/8,2 délky 110,64 m (část)

-                      vodovodní řad 1-4 PE - DE 110/10 délky 351,9 m

-                      vodovodní řad 1-4-1 PE - DE 90/8,2 délky 168,0 m (část)

-                      vodovodní řad 1-5 PE - DE 90/8,2 délky 194,22 m

 

 

Zdeněk Zeman