www.vstab.cz

Zárybničná Lhota - Výstavba vodovodu a kanalizace se blíží ke konci

31.05.2012

Před začátkem letní sezóny práce v Zárybničné Lhotě finišují a pomalu se blíží k závěru. Většina hlavních řadů a stok je dokončena bez povrchových úprav. Před dokončením je stoka B v Hutecké ulici. Vodovodní řad 1-3 jdoucí v souběhu se stokou B se blíží k Jihlavské ulici, pod kterou podejde protlakem na druhou stranu silnice do ulice Na Stráni. Tam bude propojen s hlavním řadem. Zhotovení protlaku pod Jihlavskou ulicí se začíná připravovat.

Koncem dubna se začal budovat vodovodní řad 1-3-2 a s ním kanalizační stoka  B3 , procházející pod chodníkem na Jihlavské ulici, prakticky po celé dálce zastavěné části.

Čerpací stanice ČS 1 a 2 jsou stavebně dokončeny, dokončena je i technologická část. Byla dokončena i dílčí přejímka a jsou zprovozněny. Čerpací stanice ČS 4 je také dokončena. Do konce května bude také zprovozněna.

Asfaltování a ostatní dokončování povrchů začne na konci měsíce května a bude pokračovat až do konce stavby po jednotlivých ulicích.

Jelikož je nyní rozebrán chodník na Jihlavské ulici, prosíme občany o zvýšenou pozornost při chůzi na této ulici, kde je velký provoz vozidel. Zároveň děkujeme za pochopní.

 

Shrnutí rozpracovanosti jednotlivých úseků stavby:

1)      Práce probíhající na staveništi:

Kanalizace:

Stoka A-1 - 104 m - provedena - bez dokončení povrchových úprav

Stoka A - 469,44 m - provedena - bez dokončení povrchových úprav

Stoka A2 - 224,65 m - provedena bez dokončení povrchových úprav

Stoka B - 517,53 m - pokračuje se od 2/2012, provedena trasa od B1 k B22 - cca 517,53 + cca 14 m prodloužení - bez povrchových úprav.

Stoka B4 - 110,14 m - provedena - bez dokončení povrchových úprav.

Stoka B1 - celková délka 334,63 m - provedena - bez povrchových úprav.

Stoka B-1-1 - celková délka 350,42 m - provedena bez dokončení povrchových úprav.

Stoka B1-1-1 - celková délka 165,74m - provedena k B60 - bez povrchových úprav, dokončena.

Stoka B1-2 - celková délka 191,9m - provedena - bez povrchových úprav.

Stoka P1 - 12,86 m - provedena včetně výústního objektu do potoka.

Stoka P2 - 40,78 m - provedena bez dokončení výústního objektu do výpustě rybníka.

Stoka B2 - 217,06 m - provedena - bez dokončení povrchových úprav

Stoka B2-1 - celková délka 329,67m - provedena k B83 cca 329,67 m, dokončena bez povrchových úprav.

Stoka B-2-1-1 - celková délka 128,51 m - provedena - bez dokončení povrchových úprav.

Stoka B3 - celková délka 386,82 m - zahájena protlaky pod Jihlavskou ulicí a výkopem a pokládkou rour od B10 k B88 - cca 33 m.

Stoka C - celková délka 21,66 m -  provedena - bez dokončení povrchových úprav.

Stoka C1 - celková délka 32,66 m -  provedena - bez dokončení povrchových úprav.

 

Vodovod

Řad 1 - celková délka 1291,57 m - proveden v souběhu - bez povrchových úprav.

Řad 1 - 1 - celková délka 258,7 m - proveden v souběhu - bez povrchových úprav.

Řad 1 - 2 - celková délka 344,54 m - proveden v souběhu - bez povrchových úprav.

Řad 1-2-1 - celková délka 122,06 m - proveden v souběhu - bez povrchových úprav.

Řad 1-3 - celková délka 582,68 m - proveden v souběhu - cca 494 m k šachtě B22.

Řad 1-3-1 - celková délka 64,99 m - proveden v souběhu - bez povrchových úprav.

Řad 1-3-3 - celková délka 115,95 m - proveden pouze k č.p.80 - cca 60 m - bez povrchových úprav.

Řad 1-3-3-1 - celková délka 178,91 m - proveden pouze k p.č. 81/- cca 100 m - bez povrchových úprav.

Řad 1-4 - celková délka 351,90 m - proveden v souběhu - bez povrchových úprav.

Řad 1-4-1 - celková délka 340,00 m - provedeno v souběhu cca 167 m, dokončen bez povrchových úprav k šachtě B60, v souběhu s tlakovou kanalizací zrušen objednatelem spolu s tlakovou kanalizací.

Řad 1-5 - celková délka 193,47 m - proveden v souběhu - bez povrchových úprav.

Výtlačné řady

V1  - 388,59 m - proveden včetně propojení do ČS1 - bez dokončení povrchových úprav

V2 - 1695,39 m - proveden včetně propojení do ČS2- bez dokončení povrchových úprav

V4  - 34,17 m - proveden včetně propojení do ČS4 a šachty B7 stoky B - bez dokončení povrchových úprav

Přívodní řad - 1813,89 m - proveden - bez dokončení povrchových úprav

ČS1 - dokončena stavební i technologická část - provedena dílčí přejímka, objekt zprovozněn.

ČS2 - dokončena stavební i technologická část - provedena dílčí přejímka, objekt zprovozněn. 

 ČS4 - dokončena stavební část i technologická část - v 5/2012 bude provedena dílčí přejímka a objekt bude zprovozněn.

 

 

Zdeněk Zeman