www.vstab.cz

Veřejné zakázky - Profil zadvatele VST

11.06.2012

Upozorňujeme potenciální dodavatele VST s.r.o, že naše společnost zřídila oficielní profil zadavatele (https://zakazky.vstab.cz/). Pro ucházení se o zakázku VST, bude ve většině veřejných zakázek nutné být na profilu zadavatele VST registrován a pro komunikaci bude potřeba disponovat zaručeným elektronickým podpisem.

Odkaz na Profil zadavatele se nachází v levém sloupci menu. Profil zadavatele tvoří samostatný elektronický nástroj, jehož prostřednictvím bude VST realizovat nejen všechny podlimitní zakázky, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, ale také většinu zakázek malého rozsahu, které se neřídí Zákonem o veřejných zakázkách v platném znění. Pokyny pro registraci na profilu zadavatele VST a o podrobnostech o zaručeném elektronickém podpisu jsou uveřejněny přímo na profilu zadavatele.

Ing. Milan Míka