www.vstab.cz

Zárybničná Lhota - Stavbu v únoru brzdilo počasí

10.03.2012

Výstavba kanalizace a vodovodu v Zárybničné Lhotě pokračuje i přes zimní rozmary počasí. Sníh a hlavně mráz pozastavil stavbu na část února.

 

Nyní se již zase pracuje na plné obrátky, tam kde pokračovat lze. V části Zárybničné Lhoty - chatové oblasti v oblouku, kde je umístěna Stoka A-2, Řad 1-1 se zatím nedělá, jelikož by se v částečně promrzlé zemi mohla poškodit vedení místního rozvodu NN.

V Polní ulici je zcela zhotovena Stoka B 1-2 a vodovodní Řad 1-5. Samozřejmě bez povrchových úprav. Začalo se budovat v Potoční ulici od křižovatky s ulicí Na Stráni a to Stoka B, od šachty B3 směrem k hlavní silnici, tj. Jihlavské. Ulicí Na Kopci prochází Řad B 1-1-1 a Řad 1-4. Ty jsou momentálně zakončeny šachtou B 60.

Naplno se pracuje také v soukromých zahradách, kudy se pokládá stoka splaškové kanalizace B 1-1 a vodovodní Řad 1-4. Momentálně je hotovo k šachtě B 41.

Další etapa výkopů začala v ulici Turovecké, kde prochází stoka B 2-1 a Řad 1-2. Je hotovo přibližně 100m. Zde se bude plynule pokračovat do ulice Mozolové.

 

Zdeněk Zeman