www.vstab.cz

Postup výstavby vodovodu a kanalizace v Zárybničné Lhotě před Vánoci

21.12.2011

Blíží se svátky vánoční a konec roku. Rádi bychom shrnuli, v jakém stavu se nyní nachází rozestavěnost akce Zárybničná Lhota - vodovod a kanalizace.

Přívodní řad vodovodu, stejně jako výtlačný řad kanalizace V2 z Měšic po začátek Zárybničné Lhoty je dokončen a odzkoušen. Dokončeno je v tomto úseku vše mimo povrchových a terénních úprav, včetně armaturní šachty v Měšicích.

V obci jsou rozestavěny vodovodní řady 1 a 1-4, kanalizační stoky B1, B1 - 1 a stoka C. Dokončené jsou stoky P1 u čerpací stanice ČS 1, B 2, a stoka A.

Vše je zatím provedeno bez veřejných částí domovních přípojek. Ty budou realizovány v koordinaci s vlastníky jednotlivých nemovitostí zároveň s vybudováním soukromých částí přípojek v souladu s požadavky provozovatele vodovodu a kanalizace.

Stavebně dokončené jsou čerpací stanice ČS 1 (u mostu přes Chotovinský potok) a ČS 2 (u parkoviště Knížecí rybník). U obou čerpacích stanic se v současné době pracuje na instalaci technologie.

Po dobu Vánoc a Nového roku budou všechny výkopy dosypány a stavba bude uklizena. Práce budou přerušeny v období  od 22.12.2011 do 3.1.2012.

 

Přejeme všem krásné a klidné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku 2012.

 

 

Ing. Milan Míka