www.vstab.cz

Postup výstavby vodovodu a kanalizace v Zárybničné Lhotě k 21.11.2011

21.11.2011

Zhotovitel využívá příznivé počasí k postupu prací dle harmonogramu stavby i přes drobné komplikace, které provází každou rozsáhlou stavební činnost.

Stavba vodovodu a kanalizace Zárybničná Lhota pokračuje dle harmonogramu prací a možností, které skýtá dosavadní průběh počasí. Výkopy a položení kanalizačního a vodovodního potrubí prošly hlavními řady chatovou oblastí a pokračují ulicí Na starání a to v obou směrech. Směrem od chatové oblasti se stavba přiblížila ke křižovatce s ulicí Mozolovou a z druhé strany z křižovatky s ulicí Potoční, kde se nachází rozbočovací šachta B3, směrem do kopce ulicí Na stráni a přibližuje se ke křižovatce s ulicí Turovecká. Zhotovitelé dle potřeby zhotovují objízdné trasy pro místní občany v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními (DIO), jež byly projednány a povoleny Odborem dopravy MěÚ Tábor a Policií ČR. Po propojení hlavního řadu se postupně stavba přenese na boční ulice a část obce umístněné za  Chotovinským potokem.

V údolí přímo u Chotovinského  potoka se buduje čerpací stanice ČS 1. Za parkovištěm u Knížecího rybníku, směrem k obci, je již zabudovaná nádrž čerpací stanice ČS2.

Byly zhotoveny další projekty přípojek pro jednotlivé nemovitosti. Projekty pro všechny nemovitosti by měly být dokončeny do konce ledna 2012. Ve fotogalerii je zachycen postup prací do 21.11.2011

 

 

Ing. Milan Míka