www.vstab.cz

Postup prací v Zárybničné Lhotě v začátku roku 2012

24.01.2012

Stavba vodovodu a kanalizace se přehoupla přes začátek nového roku. Letošní zimní počasí stále dovoluje pokračovat ve stavbě. Teploty nad bodem mrazu umožňují realizovat všechny činnosti bez omezení. Samozřejmě je třeba poděkovat obyvatelům Zárybničné Lhoty za trpělivost a pochopení se stavem a  povrchem komunikací, které se v tomto počasí špatně udržují.

Nyní je zcela dokončen přívodní vodovodní řad (Řad 1), který vede z Měšic až na konec Luční. Dokončena je taktéž splašková stoka (B1) v téže ulici.
Zhruba z jedné poloviny je hotova stoka v Polní ulici (B 1-2). Stoka B-1-1-1 je dokončena asi do své poloviny, vodovodní Řad 1-4 je přibližně ve své čtvrtině.
Ze stoky B-1-1 je položeno cca 50m. Ta bude pokračovat přes soukromé pozemky, směrem na konec Polní ulice. Ve stejných místech je položeno asi 50 m vodovodního Řadu 1 - 4.
V chatové oblasti na začátku obce bude položena v oblouku Stoka A-2 a vodovodní Řad 1-1. Nyní je stavba na začátku této ulice. Zde se pohybuje hloubka kanalizační stoky v nejhlubším místě cca 5m. Vzhledem k promáčenému terénu a hloubkám zde postupuje stavba relativně pomalu.
V nejbližších dnech, pokud počasí dovolí, začne zhotovitel pokládat potrubí v ulici Turovecké a Mozolové.

Ing. Milan Míka