www.vstab.cz

Stavba II Část 2 zahájena

15.05.2011

Dne 28.4.2011 bylo zhotoviteli předáno staveniště na posledeních podprojektech Fondu soudržnosti.

Jedná se o podprojekt 1 - Historická část města Tábora a podprojekt 15 - Odkanalizování zóny Otavan. Více informací na našich specielních stránkách www.dotacevst.cz.

Ing. Milan Míka