www.vstab.cz

Usnesení valné hromady - Zavedení dvousložkové ceny V+S

23.12.2008

Na 12. jednání valné hromady Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. dne 22.12.2008 bylo přijato usnesení o zavedení dvousložkové ceny vodného a stočného v aglomeraci měst Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí.

Usnesení valné hromady :

 

  1. Valná hromada rozhoduje o úhradě vodného a stočného u odběratelů v působnosti Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. ve dvousložkové formě.
  2. Dvousložková forma úhrady je tvořena :

a)     pevnou složkou, stanovenou podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v závislosti na kapacitě vodoměru a

b)     pohyblivou složkou, která je součinem ceny vodného a stočného stanovené podle platných právních předpisů a množství odebrané vody nebo vypouštěných odpadních (srážkových) vod.

  1. Vodné a stočné hradí odběratel provozovateli vodovodu podle uzavřené smlouvy a podmínek stanovených Vodárenskou společností Táborsko s.r.o., jako vlastníkem vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu.

Ing. Milan Míka