www.vstab.cz

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Prokopa Holého Sezimovo Ústí

17.04.2019

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (VST) spolu s Městem Sezimovo Ústí, jako investoři, rozhodli v návaznosti na předešlé rekonstrukce v Táborské ulici o společné rekonstrukci infrastruktury v ulici Prokopa Holého a Klášterní v Sezimově Ústí I. VST s.r.o. vodovod a kanalizaci, Město Sezimovo Ústí veřejné osvětlení, vozovky a chodníky.

Na základě výběrového řízení byl vybrán společný zhotovitel, a to HOCHTIEF CZ a. s..  Cena stavebních objektů vodovodu, kanalizace, statického zajištění objektů a ostatních nákladů s tím spojených je 21.049.491,53 Kč bez DPH. Rekonstrukce bude prováděna na základě dokumentace zpracované projekční kanceláří AQUA PROCON s.r.o.

Stavební povolení vydal Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí pod číslem jednacím METAB 21163/2018/OŽP/JJah a to 26.4.2018 s nabytím právní moci 1.6.2018.

Předání staveniště proběhlo 17. září 2018. Stavba začala prováděním statického zajištění objektů daných projektem statika.

Samotné práce na výkopových pracích na kanalizaci začaly v křižovatce ulic Táborská x Prokopa Holého začátkem ledna 2019. Nyní je položen skoro celý řad kameninového potrubí DN 800 mm. Začalo se pracovat na vodovodním řadu. V ulici Klášterní byl už při začátku výkopových prací učiněn archeologický nález velkého významu, a to klášterní zdi spolu se hřbitovem a ostatky. Probíhá zde v současné době archeologický výzkum, který se pomalu chýlí ke konci a dočasně pozastavené práce na kanalizaci a vodovodu se pomalu opět rozbíhají i v ulici Klášterní.

Samozřejmě jako při každé rekonstrukci dochází k uzavírkám komunikací a chodníků. Tímto se obyvatelům za omezení omlouváme a děkujeme za pochopení.

Zdeněk Zeman