www.vstab.cz

Propojení vodovodů Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí Průmyslová ulice 2. etapa

29.11.2018

Druhou etapou Propojení vodovodů Sezimovo Ústí - Planá nad Lužnicí po Průmyslové ulici bylo dokončeno propojení vodovodních sítí těchto měst.

Napojení na první etapu je pod areálem Madety a vede v travnatém pásu podél silnice. V celé délce je propojení provedeno potrubím TTL - DN 300. Před vjezdem do Madety je položena ochranná ocelová roura o průměru 500 mm, kterou potrubí vede. Dále se pokračuje parkovištěm a travnatou plochou. Křížení se silnicí, spojkou k dálnici D3 a směr Chýnov je provedeno protlakem ochranné ocelové roury průměr 500 mm a poté vložením vodovodního potrubí. Za křížením se silnicí vede řad travnatou plochou, přes místní obslužnou komunikaci až před obytný dům u Masokombinátu, kde je napojen na nový vodovodní řad. Celková délka řadu je 462,56 m.

Stavbu prováděla firma KAWAS W s.r.o., Slapy u Tábora, jako vítěz výběrového řízení, podle projektu projekční kanceláře AQUA PROCON s.r.o. Brno.

To vše se provádělo dle stavebního povolení, vydaného Odborem životního prostředí Městského úřadu Tábor pod jednacím číslem METAB 43512/2017/OŽP/VFiř, vydaného 29.8.2017.

Staveniště bylo 2.7.2018 a hotové dílo bylo předáno VST dne 16.11.2018.

Zdeněk Zeman