www.vstab.cz

Oprava kanalizace Planá nad Lužnicí – Ve Vilách

22.11.2018

Z důvodu havarijního stavu kanalizace v Plané nad Lužnicí v ulici Ve Vilách a částí ulice Ústrašická bylo přistoupeno k opravě této kanalizace. Jedná se o výměnu kanalizačního porubí a šachet.  Celkem bude položeno cca 123 m polypropylenového potrubí DN 400 a cca 150 m potrubí DN 300, 7 kusů šachet o průměru 1000 mm a jedna o průměru 1200 mm. Součástí opravy je i oprava komunikace, chodníku a zpevněných ploch.

Opravu prování dle výběrového řízení firma SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice.

Předání staveniště proběhlo dne 9.10.2018 a dokončení by mělo být dle smlouvy o dílo do 60 dnů od předání staveniště.

Potrubí v ulici Ve Vilách je položeno, přípojky přepojeny. To vše za křižovatku s ulicí Voborská. V této části se nyní pracuje na konstrukčních vrstvách vozovky a chodníku. V části opravy v ulici Ústrašická se hledá náhradní řešení opravy kanalizace, protože trasa vede v místě pod stromy a pod kabelovými sítěmi.

Zdeněk Zeman

Soubory ke stažení: