www.vstab.cz

Konec rekonstrukce vodovodu a kanalizace Budějovická 1.etapa se blíží

21.11.2018

Rekonstrukce 1. etapy Budějovické ulice se pomalu blíží ke konci.

Práce na rekonstrukci kanalizace začaly napojením kanalizačního potrubí DN 800 ze směru od polikliniky ze šachty Š16a do soutokové komory SK1 v křižovatce s ulicí Husovou a Bílkovou. Zároveň se začaly výkopové práce na kanalizačním řadu C1 DN 600 o délce cca 133,5 m. Ten začíná napojením do šachty ŠH4 v Husově ulici a pokračuje po Budějovické ulici směrem ke křižovatce s Purkyňovou ulicí, kde se v lomové spadišťové šachtě uhýbá do Purkyňovy ulice. Zde přechází do potrubí DN 500 o délce cca 28 m. Končí za hranicí křižovatky v šachtě Š43.

Vodovodní řad 2 1.část o délce cca 190 m a DN 150 je položen na straně ulice proti Finančnímu úřadu, souběžně s kanalizací C1. Začíná před křižovatkou Budějovické a Husovy ulice, končí v křižovatce s Hromádkovou ulicí. Po druhé straně Budějovické ulice vede nově budovaný vodovodní řad 1 1.část o DN 200 a délce cca 228 m. Z něj vedou propoje do Bílkovy a Purkyňovy ulice. Z kanalizačních i vodovodních řadů jsou v rámci rekonstrukce obnovovány přípojky pro nemovitosti po obou stranách ulice. Současně na staveništi probíhaly překládky kabelů podzemního vedení elektřiny, sdělovacích kabelů a kabelů veřejného osvětlení. Nyní probíhají práce na konstrukčních vrstvách vozovky a chodníků.

Zdeněk Zeman