www.vstab.cz

Pokračování rekonstrukce kanalizace Švermova Sezimovo Ústí II

20.11.2018

Páteř splaškové a dešťové kanalizace u rekonstrukce kanalizace ve Švermově ulici je položena. Práce začaly napojením kanalizačního potrubí do stávající šachty v křižovatce Okružní a Švermovy ulice, pokračováním k šachtě KŠ1 a dalším. Po šachtě K32 je zbudovaná spadišťová šachta. Po celé trase se rovnou přepojují přípojky kanalizace z jednotlivých nemovitostí po pravé straně ulice směrem k ulici Budějovická. Nyní jsou na této straně připojeny všechny.

Na levé straně se připravovaly odbočky pro přípojky. Ty se začnou připojovat nyní, kdy je ukončeno položení celého hlavního kanalizační potrubí. Začne se u Budějovické ulice a bude se pokračovat směrem k Okružní. Zároveň se při přepojování přípojek bude rušit stará původní kanalizace. Všechny přípojky do nemovitostí jsou přepojeny na původním místě. Některé přípojky byly na po dohodě s městem Sezimovo Ústí a obyvateli zhotoveny na veřejném prostranství k hranici soukromého pozemku nové tak, aby se zmenšil počet odběratelů, napojených na jednu přípojku. Části přípojek umístěných na soukromých pozemcích si odběratelé hradili z vlastních prostředků. Při pokládání dešťové kanalizace byly přepojeny uliční vpusti. Součástí rekonstrukce spolu s Městem Sezimovo Ústí je i překládání kabelových sítí, veřejného osvětlení a konečná úprava silnice a chodníků.

Zdeněk Zeman